ABU wil uitzondering op verbod op inhoudingen loon

0

Sinds de behandeling van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in de Tweede is er geen zekerheid over een uitzondering op het verbod op inhoudingen in de WAS. De ABU wil snel duidelijkheid van minister Asscher van Sociale Zaken.

Volgens de Wet aanpak schijnconstructies geldt per 1 januari 2016 een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon. Dit verbod verbiedt het werknemers om per 1 januari 2016 zaken als de huur of verzekeringspremies middels een looninhouding te betalen uit een deel van het eigen loon.

Ongewenste effecten
In de Tweede en Eerste Kamer waren destijds veel zorgen over de ongewenste effecten hiervan voor Europese arbeidsmigranten. Om die reden zou de minister een uitzondering overwegen. De ABU heeft hierover gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Woensdag is een Algemeen Overleg.

‘Grotere kans op misstanden’
De ABU onderschrijft de aanpak van dubieuze inhoudingen op het loon, maar stelt dat dit verbod dat doel niet dichterbij brengt. Door een verbod te introduceren wordt het onmogelijk om nog toezicht te houden op transacties tussen werknemers en werkgevers. Dit brengt deze transacties in het grijze circuit waardoor de kans op misstanden toeneemt, zo stelt de ABU. Enkele dagen geleden kwam de NBBU met dezelfde kritiek.

Uitzondering
De ABU wil daarom een uitzondering op dit verbod voor ondernemingen die hun huisvesting jaarlijks laten controleren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dan raakt het inhoudingenverbod ook die personen die misbruik maken van de Europese open grenzen, in plaats van de ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen in Europese arbeidsmobiliteit, zo redeneert de ABU.

ABU-directeur Jurriën Koops: ‘Als de regering wil dat de markt een rol pakt bij de huisvesting van arbeidsmigranten, moet ze geen wetten maken die deze rol belemmeren. Dat is wat er nu gebeurt.’

Bron: ABU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer