NBBU: ‘Arbeidsmigranten slachtoffer Wet aanpak schijnconstructie’

0

Volgens de NBBU wordt het regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten door uitzendbureaus steeds vaker wordt uitbesteed. Daarnaast is de NBBU bang dat de migranten slachtoffer worden van de WAS door mogelijk moeilijk controleerbare misstanden.

De NBBU heeft voor de tweede keer een onderzoek gehouden onder bemiddelings- en uitzendbureaus omtrent arbeidsmigranten. Aan het onderzoek deden 150 uitzendbureaus mee.

Huisvesting voor arbeidsmigranten
Vorig jaar stelde 67% van de bemiddelings- of uitzendbureaus nog huisvesting beschikbaar voor arbeidsmigranten. Dit jaar is ligt dat aantal op 53%. Volgens Marco Bastian, directeur van NBBU, ligt dit mogelijk aan het feit dat het regelen van de huisvesting steeds meer uitbesteed wordt aan gespecialiseerde organisaties. ‘Het bewustzijn voor verdere professionalisering van de huisvesting is enorm gegroeid. In 2012 heeft de uitzendbranche samen met het Rijk, gemeenten, corporaties en koepels van werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dat heeft ertoe geleid dat we twee jaar geleden gezamenlijk een keurmerk hebben opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Inmiddels zijn 3.700 huisvestingslocaties gecertificeerd. We zien dat uitzendbureaus daardoor vaker gebruik maken van professionele dienstverleners op gebied van huisvesting.’ aldus Bastian.


Nationaliteit arbeidsmigranten
Verreweg de meeste arbeidsmigranten die via uitzendbureaus bemiddeld worden, hebben de Poolse nationaliteit: 91% van de uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten, zegt Polen te bemiddelen. Iets meer dan de helft van de bureaus (53%) zegt Hongaren te bemiddelen. Daarna volgen Litouwers (31%), Roemenen (30%) en overige nationaliteiten (39%), waaronder bijvoorbeeld Duitsers. De verhoudingen van nationaliteiten zijn ongeveer gelijk gebleven aan die in 2014. Opvallend is alleen de stijging van het aantal Slowaakse arbeidsmigranten. In 2015 zegt 28% van de deelnemende uitzendbureaus Slowaken te hebben ingezet. Dat percentage lag op 17% in 2014.

Werkzame periode
Twee derde van de arbeidsmigranten is in 2015 langer dan zes maanden werkzaam voor het uitzendbureau, zo blijkt uit het NBBU-onderzoek. In 2014 was dat iets meer dan de helft (52%) van de arbeidsmigranten.

Wet aanpak schijnconstructies
Vanaf 1 januari 2016 gaat nog een deel van de Wet aanpak schijnconstructies in. Hierin staat dat werkgevers belangrijke kosten buiten de loonstrook om moeten gaan regelen. Binnen deze kosten valt ook bijvoorbeeld huisvesting. De NBBU vreest dat arbeidsmigranten daardoor makkelijker het slachtoffer worden van moeilijk controleerbare misstanden. ‘Als de inhoudingen niet meer zichtbaar zijn op de loonstrook, is er geen zicht meer op de kosten die werkgevers bij werknemers in rekening brengen’, aldus Bastian. De NBBU pleit daarom voor een uitzondering op het inhoudingsverbod voor de uitzendbranche. Minister Asscher heeft beloofd dit te onderzoeken.


Bron: NBBU


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer