Aanscherping WAS in 2017

0

Vanaf 1 januari 2017 wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangescherpt. Zo moeten werkgevers vanaf dan het volledige minimumloon betalen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn (onder voorwaarden) wel mogelijk.

Volledige minimumloon betalen

Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers verplicht het volledige minimumloon uit te keren. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het inhouden van maaltijdkosten of verzekeringspremies op het loon. Alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen mogen nog worden ingehouden, zoals belastingen en premies.

Uitzonderingen

Op dit verbod op verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor huisvesting geldt hierbij een maximum van 25% van het minimumloon. De huisvesting moet ook voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen.
Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.

Bron: rijksoverheid

Lees ook: Toch uitzonderingen op verbod op inhoudingen minimumloon

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer