De Krom en oppositie botsen over arbeidsmarkt

0

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) en een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer blijven lijnrecht tegenover elkaar staan over de maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Dat bleek woensdag tijdens een debat.

Per 1 januari 2013 wil het kabinet de Wet werken naar vermogen invoeren om meer werklozen aan de slag te krijgen. De wet voegt de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samen en moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

De linkse oppositie vreest dat mensen met een arbeidshandicap buiten de boot vallen omdat er voor hen geen banen zijn en hun begeleiding wordt weggesneden. ‘De banen zijn er, maar we moeten goed zoeken’, aldus De Krom.

Voorafgaand aan het debat protesteerden enkele honderden betrokkenen voor het Tweede Kamergebouw tegen de maatregelen. Tientallen wethouders van de PvdA overhandigden De Krom een petitie waarin ze vroegen de bezuinigingen niet door te voeren. De wethouders vrezen een enorme groei van het aantal werklozen en sluiting van de sociale werkplaatsen.

De Krom kondigde aan dat hij deze week nog met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt. De gemeenten beslissen 8 juni of ze kunnen instemmen met het conceptbestuursakkoord dat onlangs met het kabinet is gesloten. De plannen van De Krom maken een belangrijk onderdeel uit van dit akkoord. Veel gemeenten hebben zich de afgelopen weken tegen de afspraken gekeerd.

Het kabinet heeft in de onderhandelingen met de VNG een hervormingsfonds van 400 miljoen euro toegezegd voor de sociale werkplaatsen. Ook moet na twee jaar een evaluatie door een onafhankelijke commissie duidelijk maken of er extra geld moet komen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer