Gemengde reacties op de Troonrede

0

Wie grote, nieuwe plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt had verwacht in de Troonrede, komt bedrogen uit. Flexwerk kwam überhaupt niet aan de orde. Vanuit werkgevers en werknemersorganisaties wordt verdeeld gereageerd op de toespraak van de koning gisteren.

Fiscaal jojo-beleid

Het is goed dat het kabinet de wig verkleint en zorgt dat mensen netto meer van hun loon(stijging) overhouden in de portemonnee, zo stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de Miljoenennota 2020. Maar zij maken zich tegelijkertijd zorgen over het ondernemingsklimaat ‘door onder meer het fiscale jojobeleid’, zoals Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederlandet het noemt. “Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is tegen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Dit raakt tienduizenden mkb-ondernemers, terwijl de lasten voor bedrijven deze kabinetsperiode al met 5 miljard euro oplopen. Nu deze verlaging niet doorgaat, moet óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren.”

Verslaafd aan flexwerk

Vanuit vakbondszijde komt uiteraard een heel ander geluid. Nederland blijft ‘verslaafd aan flexwerk’, zo stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden in een reactie op de Troonrede. De CNV-voorman wijst erop dat een kwart van alle werkenden, twee miljoen mensen, een in zijn ogen ‘onzeker contract’ heeft. “Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig”, zo stelt Van Wijngaarden. CNV wil bovendien dat het kabinet harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid.

Leven lang ontwikkelen

In een reactie stelt de Afdeling advisering van de Raad van State dat ‘transitieopgaven’ een veel centralere rol moeten krijgen in het beleid. Om de brede welvaart in Nederland te kunnen handhaven zijn ingrijpende veranderingen nodig. Om die mogelijk te maken moet het kabinet het verdienvermogen van Nederland niet uit het oog verliezen. Daarom roept de Afdeling advisering van de Raad van State het kabinet dan ook op ervoor te zorgen dat burgers voldoende geschoold zijn en steviger in hun schoenen staan op de arbeidsmarkt. Naast aandacht voor de armoede- en inkomstenproblematiek zou het kabinet meer moeten investeren in een ‘leven-lang-ontwikkelen’.
Ook Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil dat er meer wordt geïnvesteerd in  werkenden. Het kabinet moet volop investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat ze gezond tot aan hun pensioen kunnen werken, zo stelt VCP.

Lees ook: Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen

Zelfstandigenaftrek afgebouwd

Opvallend genoeg niet genoemd tijdens de Troonrede, maar wat wel boven de (arbeids)markt hangt, is de ophef rondom de regelgeving rondom zzp’ers. Eerder werd al bekend dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Het kabinet doet die naar eigen zeggen ‘om het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen’.
De zelfstandigenaftrek gaat met stapjes van 250 euro naar beneden tot een maximale aftrek van vijfduizend euro in 2028. Het betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2020 maximaal 7.030 euro wordt. Zelfstandigen worden hiervoor volledig gecompenseerd in 2020, 2021 en 2022. Het kabinet verhoogt namelijk de arbeidskorting.

Hierdoor gaan zelfstandigen er naast andere lastenverlichtingen er komend jaar naar verwachting in doorsnee 2% op vooruit. De opbrengst van de verlaging van de zelfstandigenaftrek blijft ook na 2022 gereserveerd voor zelfstandigen. Het kabinet zet daarvoor in totaal zeshonderd miljoen euro opzij.
VNO-NCW laat in een reactie weten te hopen dat dat geld inderdaad weer bij zelfstandigen terecht komt. ‘Over de 0,6 miljard die hiermee wordt opgehaald gaan we graag in gesprek met het kabinet, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor ondernemers.’

Lees ook: Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

Verplichte AOV zzp’ers

In het pensioenakkoord is deze zomer ook al afgesproken om een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in te voeren. Veel zelfstandigen vrezen echter een hoge premie en vragen zich af of ze deze premie kunnen betalen.

Bronnen: Rijksoverheid/PW/VNO-NCW/ANP

Lees ook: Vooruitblik Prinsjesdag: ‘WAB gaat het niet waarmaken’

 

 

 

 

Over Auteur

Reageer