Vooral jongeren maken gebruik van coronaregeling flexwerkers

0

Vooral jongeren hebben een beroep gedaan op financiële hulp voor flexwerkers die door de coronacrisis zijn getroffen. Ruim zeven op de tien aanvragen voor de zogeheten TOFA-regeling kwamen van een werknemer tussen de 18 en 27 jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Veel jongeren werken via uitzendbedrijven of op oproepbasis in de horeca. Daardoor kunnen ze vaak geen aanspraak maken op andere vormen van een sociaal vangnet zoals de WW of bijstand. Om deze flexwerkers toch te helpen riep de regering de TOFA, voluit Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, in het leven. Die bestaat uit een eenmalige uitkering van 1650 euro.

Het UWV kreeg in de vijf weken sinds de regeling van kracht is ruim 23.000 aanvragen binnen. De helft daarvan wees de instantie af, omdat aanvragers niet aan de voorwaarden voldeden. Zo moeten flexwerkers in april minimaal de helft van hun inkomsten hebben verloren en in februari minstens 400 euro hebben verdiend. Veel afwijzingen kwamen doordat aanvragers te weinig hadden verdiend in februari of te veel in april.

Over Auteur

Reageer