Meer aandacht nodig voor flexwerkers bij voorkoming beroepsziekten

0

Werkgevers en opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de preventie van beroepsziekten. Dat schrijft Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Kamerbrief reageert Van ’t Wout op het rapport van de Commissie Heerts. Het ministerie heeft de commissie in het leven geroepen om advies uit te brengen over een betere organisatie van schadeafhandeling bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Lees ook: ‘Flexwerker meer gezondheidsrisico en minder baanzeker’

In haar rapport maakt de commissie duidelijk dat het advies zich niet beperkt tot de traditionele arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Met ‘werknemers’ bedoelt de commissie “werkenden”; dus naast de ‘klassieke werknemers’ ook de zelfstandigen zonder personeel, (kleine) ondernemers met personeel, uitzendkrachten, oproepkrachten en payrollers. En met werkgevers bedoelt de commissie nadrukkelijk ook opdrachtgevers.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is volgens de commissie een belangrijke schakel in de strijd tegen beroepsziekten. Maar flexwerkers hebben daar te weinig toegang toe. De toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg is in het geding omdat steeds groter wordende groepen werkenden zonder vast arbeidscontract – zoals zzp’ers of proep- en uitzendkrachten – geen gebruik kunnen maken van arbeidsgerichte zorg. Maar ook van de werknemers in vaste dienst heeft nog steeds 30 procent naar eigen zeggen in de praktijk geen mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen”, schrijft de commissie.

Lees ook: Psychische klachten: innovatieve begeleiding maakt het verschil

Staatssecretaris Van ’t Wout onderschrijft de belangrijke rol van de bedrijfsarts. Hij stelt dat het regelmatig onderwerp is van gesprek binnen het programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (2015-2020). Binnen dit programma wordt vanuit diverse trajecten ook ingezet op de verbetering van de positie van de bedrijfsarts.

Hogere pakkans

De commissie pleit voor een hoge pakkans voor werkgevers en opdrachtgevers die zich niet aan hun zorgplicht jegens werkenden houden. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid van de werkenden, maar zorgt ook voor eerlijke concurrentie, aldus de commissie. ‘Werkgevers en opdrachtgevers die investeren in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid arbeidsorganisaties die zich niet aan de regels houden, op de vingers tikt.’

Van ’t Wout is het ermee eens dat werkgevers zich minder makkelijk moeten kunnen onttrekken aan hun wettelijke zorgplicht. Het introduceren van een boete bij overtreding van de zorgplicht op grond van het Burgerlijk Wetboek, zoals de commissie voorstelt, is echter niet mogelijk, schrijft de staatssecretaris. “Werkgevers die de zorgplicht op grond van de Arbowet en het Arbobesluit overtreden, kunnen al strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden beboet. De Inspectie SZW (bij bestuursrechtelijke beboeting) en de politie/het OM (bij strafrechtelijke beboeting) kunnen niet zonder meer een boete opleggen als een civiele rechter tot het oordeel komt dat een werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.”

Over Auteur

Reageer