Anders denken in veranderende wereld van flex

0

Een veranderende wereld is geen natuurverschijnsel dat over je heen rolt. De wereld, ook die van werk, flex en de arbeidsmarkt wordt bepaald door de keuzes die we vandaag en morgen maken  – dat stelt Steven Gudde (Olympia) in zijn column voor Flexmarkt.

Zelden was het cliché van de gemiddelde congresspreker zo waar als dit jaar: ‘De ontwikkelingen en veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit…’  Dit jaar is ongrijpbaar. In de economie en op de arbeidsmarkt. In de wereldpolitiek al helemaal. De experts die zeggen deze bewegingen een jaar geleden al te hebben voorzien, liegen. Dit had niemand zien aankomen. Al helemaal niet deze combinatie van zaken. Oorlog in Oekraïne, vastlopende logistieke ketens, haperende economie na een extreme piek in het begin, escalerende energieprijzen, exploderende inflatie, een verder flexibiliserende arbeidsmarkt. En naast dit alles een structurele arbeidskrapte. Bedrijven, werkgevers en overheden zoeken allemaal naar antwoorden om hiermee om te gaan.

Het is van alle tijden, dat in tijden van onzekerheid wordt teruggegrepen op werkwijzen die zich in het verleden hebben bewezen. Uitgezette koersen en strategieën gaan vervolgens overboord om te worden bijgesteld. En precies dat is het probleem.

De wereld van vandaag vraagt niet om de oplossingen van gisteren. Ook niet om reactief handelen op de korte termijn. Anders denken en structureel andere oplossingen zijn nodig. De regering lost de problemen op de arbeidsmarkt niet op door te volharden in het handelen van gisteren met het vaste dienstverband als Haarlemmerolie. Net zoals de uitzendsector niet de veranderende behoefte van flexwerkers kan blijven beantwoorden met uitzenden als de oplossing voor alles. Of opdrachtgevers die flexibilisering primair blijven benaderen als manier om kosten te besparen zonder invulling te geven aan werkgeverschap.

De wereld zoals wij die kennen verandert. Aan ons om mee te veranderen en oude patronen te doorbreken. Het feit dat we, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, wel tachtig procent van de Oekraïense vluchtelingen binnen één jaar aan het werk helpen, geeft aan dat dingen wel kunnen als je zaken anders aanpakt en van je vooroordelen afstapt.

In een wereld die verandert, moet je denken en handelen veranderen. Wat je maar heel beperkt moet wijzigen, is je strategie en je overtuiging. In een omgeving die verandert is juist dat wat je op koers houdt. Het is de basis om op terug te grijpen als alles onzeker is. Dit wijzigen blijkt juist onverstandig. Onderzoek leert dat organisaties die vasthouden aan hun strategie en steevast opereren vanuit een heldere overtuiging, op de lange termijn succesvoller blijken.
Een veranderende wereld is geen natuurverschijnsel dat over je heen rolt. De wereld, ook die van werk, flex en de arbeidsmarkt wordt bepaald door de keuzes die we vandaag en morgen maken.

Meebewegen waar het moet. Volharden waar het past. Een mooi 2023 gewenst!

 

Dit is een bijdrage van Steven Gudde, directeur Impact en Arbeidsmarkt bij Olympia. Deze column is ook te lezen in de december-editie van Flexmarkt magazine.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer