HR-Monitor ABU: Instroom én verloop vaste medewerkers hoog

0

De ABU onderzoekt periodiek de hr-trends onder leden. De resultaten worden vastgelegd in de HR-Monitor. Ten opzichte van de laatste meting in 2018 zijn er een aantal opvallende verschuivingen in 2021. Zo vragen uitzendondernemingen meer competenties van hun medewerkers en stijgt – opvallend genoeg – de gemiddelde tijd dat een intercedent in dienst is enigszins.

HR-Monitor

In de meest recente HR-Monitor wordt antwoord gegeven op de volgende twee vragen:

  1. Hoe ziet het (vaste) medewerkersbestand van ABU-leden eruit?
  2. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van 2018?

In 2021 zijn er bijna 26.000 vaste medewerkers werkzaam bij ABU-leden, gemiddeld ruim vijftig medewerkers per lid. Deze medewerkers zijn vaak hoogopgeleid. Zo heeft 54% van de vaste werknemers een hbo- of wo-opleiding. Tweederde van de medewerkers is vrouw. Medewerkers van uitzendorganisaties zijn relatief jong. 56% van de vaste medewerkers is jonger dan 35 jaar.

Instroom en verloop hoog

In 2021 overtrof de instroom van medewerkers (31%) de uitstroom (23,2%). Deze cijfers zijn redelijk vergelijkbaar met de HR-Monitor van 2018. Uitzenders geven wel veel vaker aan zich voor te bereiden op een krappe arbeidsmarkt.

De resultaten worden ook nog naar functiegroep uitgesplitst. In 2021 vertrok 35% van de intercedenten bij hun werkgever. Daartegenover stond een instroom van 39%. Het verloop onder personeel op hoofdkantoren was overigens nog veel hoger. Maar liefst 45% vertrok. Daar stond een instroom van 27% tegenover. Volgens Carina Hellings, beleidsmedewerker Arbeidsmarktinformatie bij de ABU, is de oorzaak van dit hoge verloop niet onderzocht. “De krapte kan een oorzaak zijn, maar het kan ook komen door beleidsmatige keuzes die uitzenders maken.”

Gemiddelde verblijfsduur intercedenten

Zeer opvallend is de bevinding dat de gemiddelde intercedent 4,6 jaar in dienst blijft. Het verloop onder intercedenten is immers hoog. De intercedenten die wel blijven, zitten er dus echt al langere tijd. Hellings in de juni-editie van ABU verenigingsblad Reflex: “Het lijkt bij grote uitzenders wel iets lager te liggen, maar ook hier zien we geen dalende trend. Sterker: de gemiddelde termijn dat men in dienst is, is stabiel of stijgend.”

Meer competenties gevraagd

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lijkt het erop dat uitzendondernemingen hogere eisen stellen aan intercedenten. Zo moeten intercedenten veel meer kennen en kunnen in 2021. In 2018 vroeg een kwart van de leden gemiddeld vijf competenties. In 2021 zijn dat er elf. Vooral resultaatgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, initiatiefrijk en stressbestendigheid worden veel vaker gevraagd.

Volledige HR-Monitor

ABU leden kunnen de volledige HR-Monitor hier inzien.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer