NBBU: basisregeling voor alle werkenden, ongeacht contract

0

In de verkiezingsstrijd roepen partijen van links tot rechts op tot het terugdringen van flexcontracten. De NBBU zou graag zien dat de discussie over inkomensonzekerheid breder wordt getrokken: een basisregeling voor alle werkenden – ongeacht contractvorm – is een haalbare kaart.

Dat stelt de SEOR, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat hier in opdracht van de NBBU onderzoek naar heeft gedaan.

Conclusie: een basisregeling voor alle werkenden bij verlies van werk, ziekte of arbeidsongeschiktheid is betaalbaar. Het is mogelijk iedere werkende een minimaal inkomensniveau te kunnen bieden van 25.000 euro bruto per jaar. “Het resultaat van deze quick scan is een mooi startschot om de dialoog over het op een andere manier vormgeven van onze zekerheden op gang te brengen”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

De NBBU geeft drie argumenten die pleiten voor een basisregeling voor alle werkenden.

  1. Zekerheden zijn momenteel opgebouwd rond de contractvorm van werkenden. Die contractvorm is mede bepalend of je een huis kunt kopen, of je verzekerd bent tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en hoe lang je van inkomen verzekerd bent als je onverhoopt een keer zonder werk komt te zitten. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de contractvorm waar de meeste zekerheden aan worden opgehangen. Het is daarmee voor veel werkenden het hoogst haalbare. Zzp’ers en ondernemers daarentegen komen er karig vanaf. Voor hen is nagenoeg niets geregeld. Als eigen middelen tekortschieten, vallen zij terug op de bijstand.
  2. Of het vaste dienstverband voor werkenden ook de relevantste vorm is, de vorm die hen het beste bijstaat in hun ontwikkeling, is in de discussie secundair. Het rigide omgaan met contractvormen op de huidige moderne arbeidsmarkt staat daarmee ontplooiing en ontwikkeling van werkenden in de weg.
  3. De derde reden om te bestuderen of zekerheden op een andere manier kunnen worden vormgegeven is de aard van de hedendaagse economie. Die is anders dan zo’n vijftig jaar geleden. Economie en werkgelegenheid zijn conjunctuurafhankelijk. Ze hangen in sterke mate af van vaak internationale omstandigheden waar maar beperkt invloed op kan worden uitgeoefend.

Belang stelselwijziging

“Bovengenoemde redenen schreeuwen om vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Het is belangrijk dat hierover een dialoog wordt gevoerd, want ook in dit verkiezingsjaar rept geen enkele politieke partij van het belang van een stelselwijziging. Via cherrypicking geven zij vooral invulling aan partijdogma’s.”

Contract minder relevant

“Is er een regeling mogelijk die alle werkenden in Nederland voorziet van inkomenszekerheid, ongeacht contractvorm? Als we die vraag bevestigend kunnen beantwoorden en risico’s tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden gedekt, wordt het contract waaronder wordt gewerkt al veel minder relevant”, aldus Bastian.

Meer informatie vindt u op: https://www.nbbu.nl/basisregeling

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer