Uitzendbranche grootste groeier in dienstensector

0

De Nederlandse dienstensector blijft groeien, ook nu de economie dit jaar iets minder sterk groeit dan eerder verwacht. De uitzendbranche is, samen met organisatie-adviesbureaus, de uitschieter: de omzet gaat dit jaar naar verwachting met 6% omhoog. Dat blijkt uit het laatste statusrapport van ABN Amro over de zakelijke dienstverlening.

Uitzendbureaus hebben de omzet de laatste vier jaar continu zien stijgen met percentages van meer dan 4% ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit het rapport. De toename piekte eind 2015 met een plus van 14%. Vergeleken met 2005 had de uitzendbranche de omzet in 2017 verdubbeld. Organisatieadviesbureaus kwamen tot 150%, accountants tot 120% van het omzetniveau in 2005.

Groei ondanks personeelsgebrek

In het eerste kwartaal van dit jaar is de groei met 12% opnieuw stevig. “De omzet is de laatste jaren sterk gegroeid en deze lijkt niet te vertragen, ondanks het tekort aan personeel waar ook deze branche mee te kampen heeft.” Bij 58% van de bedrijven in de branche speelt een tekort aan arbeidskrachten. Andere dienstverlenende branches scoren op dat punt rond of onder de 30%.

Optimisme troef

Uitzendondernemers zijn volgens ABN Amro zeer optimistisch. Een ruime meerderheid verwacht een verbetering van het economisch klimaat, een toename van de omzet en groei van het personeelsbestand. Een meerderheid van de ondernemers geeft aan dit jaar meer te zullen investeren (saldo +14%). Ook de winstgevendheid zit in de lift: er waren in het eerste kwartaal 21% meer bedrijven met een winststijging dan bedrijven met een winstdaling.

Voor 2019 verwacht ABN Amro een omzetgroei van 5% in de uitzendbranche.

Over Auteur

Reageer