Zelfstandige overweegt steeds vaker aov

0

Vergeleken met vorig jaar is het aantal zzp’ers dat overweegt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten gegroeid. Wel wil de zelfstandige daar gemiddeld minder premie voor betalen dan voorheen, zo blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder een kleine duizend zzp’ers.

Bijna een op de vier zzp’ers (24%) overweegt een aov af te sluiten. Vorig jaar was dat nog 17%. Gemiddeld willen zelfstandigen (of zij nu wel of geen aov hebben) per maand € 144,32 betalen voor de arbeidsongeschiktheidsdekking. Dat is minder dan vorig jaar, aldus ZZP Barometer, dat echter geen 2017-cijfers meldt. De groep die al een aov heeft, wil minder premie betalen dan twee jaar geleden: de groep met een verzekering vindt een premie van € 231,80 het maximum. Twee jaar terug lag dat op € 237,25. Bij de aov-loze zzp’ers is de maximale maandpremie die zij willen betalen gemiddeld € 81,39.

Kosten aov te hoog

Een op de vijf wil zich voor geen enkele prijs verzekeren en bijna een kwart (24%) heeft er maximaal € 100 per maand voor over. De meest genoemde reden om geen aov te sluiten, is dan ook dat de kosten te hoog zijn: dat argument wordt door 58% aangevoerd. Toch zegt maar 12% van de zzp’ers zelf geen financiële middelen te hebben om de aov te sluiten.

Zzp’er verzekert zich vaak bewust niet

Van de ondernemersverzekeringen wordt de aov dan ook het minst gesloten door zzp’ers, afgezien van de branchespecifieke bouw- en montageverzekering. 37,5% heeft een aov, terwijl 37,9% een zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft. Ruim 48% heeft zich verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid en 62% heeft een overlijdensrisicoverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is met een aandeel van 69% het meest populair. Relatief veel zzp’ers zeggen bewust geen verzekeringen te sluiten: 37% zegt nooit een aov te willen en zelfs 45% sluit bewust geen rechtsbijstandpolis. Groefweg een op de drie zegt zich nooit tegen beroepsaansprakelijkheid te zullen verzekeren.

Over het algemeen spelen de kosten de grootste rol bij de afweging om geen polis te sluiten. Naast de aov wordt vooral ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering duur gevonden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer