Wie is aansprakelijk voor schade die gedetacheerde veroorzaakt?

0

Een gedetacheerde medewerker van een SW-bedrijf veroorzaakt schade aan het gebouw van de inlener. De inlener wil schadevergoeding en weigert daarom de openstaande factuur (10.124,48 euro) te voldoen. Het Werkbedrijf stapt naar de rechter en krijgt gelijk.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep het verweer van de inlener afgewezen.

Schade toegebracht aan derde
Het inlenende bedrijf beroept zich onder meer op artikel 6:170 BW. Maar dit biedt geen grondslag voor aansprakelijkheid in dit geval, want daarin gaat het om schade die is toegebracht aan een ‘derde’ en daarvan is geen sprake bij een contractuele verhouding tussen een uitzendbureau / detacheringsbedrijf en een inlenend bedrijf. Het hof: het inlenende bedrijf is in deze geen ‘derde’ als bedoeld in artikel 6:170 BW.

Detacheringsovereenkomst
Ook het beroep op artikel 6:76 BW gaat niet op. Daarin gaat het om gelijke aansprakelijkheid voor andere personen die hebben geholpen bij de uitvoering van een verbintenis. Maar bij de detacheringsovereenkomst op zich is de  gedetacheerde werknemer niet betrokken en dus gaat die vlieger volgens het hof ook niet op. Het hof: de te detacheren werknemer is niet te beschouwen als hulppersoon waarvan Werkbedrijf bij de uitvoering van die verbintenis gebruik maakt.

Meer lezen over deze uitspraak, kijk op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHDHA:2014:2519)


Bron: amweb.nl/rechtspraak.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer