Analyse premies Werkhervattingskas 2023

0

De premies Whk voor 2023 zijn vastgesteld, die een van de belangrijke bouwstenen vormen van de kostprijs van uitzendkrachten. Henk Geurtsen (Experts in Flex) heeft een analyse gemaakt van de veranderingen komend jaar.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren, want dit geeft informatie over hoe de kostprijs van uitzendkrachten zich ontwikkelt ten opzichte van de kosten van eigen medewerkers bij inleners.

Henk Geurtsen heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2023 ten opzichte van 2022:

 

 

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 2022 22
Daling t.o.v. 2022 40
Gelijkblijvende premie 5

 

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 daalt in 2023 met 0,89% ten opzichte van 2022. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2023 gunstiger dan sector 52 0
Premieontwikkeling 2023 ongunstiger dan sector 52 66
Premieontwikkeling 2023 gelijk aan sector 52 0

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2022 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste stijging ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren daalt de Whk premie in 2022 van 1,6% naar 1,58%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,89% in 2023 gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Ook goed nieuws voor de uitzendbureaus met een hoog ziekteverzuim: de maximale premie voor de ZW-flex daalt van 10,39% naar 8,27%, dus maar liefst ruim 2 procentpunten. Dit is belangrijk bij de keuze tussen eigenrisicodragerschap voor de ZW, of het publieke bestel (dus via het UWV). Bij vragen over dit onderwerp of het laten controleren van de beschikking Whk 2023 of de uitgangspunten van het UWV wel correct zijn, kan Henk Geurtsen adviseren.

De verdere ontwikkeling van de kostprijs is nu nog niet bekend. Zoals elk jaar, zal Henk Geurtsen dit tijdens het FleXevent op 29 november a.s. uitgebreid bespreken.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 daalt in 2023 met 0,07% ten opzichte van 2022. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2023 gunstiger dan sector 45 19
Premieontwikkeling 2023 ongunstiger dan sector 45 46
Premieontwikkeling 2023 gelijk aan sector 45 1

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2023 als “behoorlijk goed” ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex.

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer