Analyse premies Werkhervattingskas 2024

0

De premies Whk voor 2024 zijn vastgesteld. Deze vormen een belangrijke bouwsteen voor de kostprijs van uitzendkrachten. Henk Geurtsen van Experts in Flex analyseerde de veranderingen voor het komende jaar.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken naar de ontwikkelingen van de Whk-premie in de diverse sectoren. Dit geeft informatie over hoe de kostprijs van uitzendkrachten zich ontwikkelt ten opzichte van de kosten van eigen medewerkers bij inleners.

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Analyse werkhervattingskas

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 daalt in 2024 met 0,58% ten opzichte van 2023. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de op twee na de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2023 was dat beeld vergelijkbaar. Toen kende sector 52 de allergrootste daling ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren daalt de Whk premie in 2024 van 1,58% naar 1,4%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,58% in 2024 opnieuw gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Henk Geurtsen, partner Experts in Flex
Henk Geurtsen 

ZW-flex premie

De ZW-flex premie in sector 52 daalt met 0,6% (van 4,73% naar 4,13%). Aantekening daarbij is wel dat er meer ZW-betalingen voor rekening van de uitzendorganisaties komen door de cao-wijziging per 1 juli 2023. Door deze wijziging wordt bij ziekte van een uitzendkracht met uitzendbeding het dienstverband niet meer automatisch beëindigd. Het UWV schrijft hierover in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 het volgende: “Deze cao voor uitzendkrachten loopt tot 1 januari 2024. We gaan ervan uit dat het niet meer kunnen inroepen van het uitzendbeding bij ziekte ook na 1 januari 2024 van toepassing blijft.”

Wat de nota niet vermeld is met welk procentuele effect het UWV rekening heeft gehouden in de ZW-premie voor 2024 ten aanzien van dit effect.

Ook net als vorig jaar goed nieuws voor de uitzendbureaus met een hoog ziekteverzuim: de maximale premie voor de ZW-flex daalt van 8,27% naar 7,22%. Een daling dus van ruim 1 procentpunt. Dit is belangrijk bij de keuze tussen eigenrisicodragerschap voor de ZW of het publieke bestel (dus via het UWV).

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 daalt in 2024 met 0,17% ten opzichte van 2023. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2024 als ‘behoorlijk goed’ ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer