8 vragen over… besparing vanuit de Werkhervattingskas

0

In de rubriek Flexvraag beantwoordt Henk Geurtsen, partner bij Experts in Flex, vragen over relevante onderwerpen uit de flexbranche. Deze aflevering: 8 vragen over de beschikking Werkhervattingskas. 

1.      Wat is de beschikking Werkhervattingskas?

De beschikking Werkhervattingskas (Whk) ontvangt iedere werkgever begin december voor het daaropvolgende jaar. De beschikking Whk geeft aan welk premiepercentage de werkgever moet afdragen ter dekking van de uitkeringen ZW en WGA die door het UWV worden uitbetaald.

2.      Hoe wordt de premie Whk vastgesteld?

De premiepercentages worden voor iedere werkgever apart vastgesteld. De premie bestaat uit twee componenten; de premie ZW en de premie WGA. Voor de berekening van de premiepercentages gebruikt de Belastingdienst de parameters die worden vastgesteld door het UWV.

Tip! Lees ook: Analyse premies Werkhervattingskas 2024

3.      Wat zijn de belangrijkste elementen voor het vaststellen van de premie?

De berekening van de premie is een vrij ingewikkelde verzameling van getallen, percentages en formules. Voor de werkgever zijn een aantal elementen uit de beschikking van belang: de sectorindeling, de totale loonsom en de uitbetaalde ZW- en WGA-uitkeringen.

4.      Waarom zijn deze elementen belangrijk voor de werkgever?

De bedrijfsactiviteiten bepalen welke sector voor jouw organisatie van toepassing is. Voor elke sector is een sectorpremie vastgesteld. Kleine werkgevers betalen de standaard sectorpremie, middelgrote werkgevers deels de sectorpremie en deels de individuele premie en grote werkgevers volledig de individuele premie. Of je als kleine, middelgrote of grote werkgever wordt ingedeeld hangt af van de totale loonsom van twee jaar geleden. Dit betekent dat voor de indeling van 2023 de loonsom van 2021 bepalend is. Middelgrote- en grote werkgevers vinden op de beschikking een berekening van de individuele premie. Deze is gebaseerd op de aan de (ex-)werknemers betaalde ZW- en WGA-uitkeringen van twee jaar geleden.

5.      Erg ingewikkeld allemaal! Maar het lijkt alsof de premiepercentages vaststaan?

Op de beschikking staan inderdaad de premiepercentages als vaststaand gegeven vermeld. Veel werkgevers nemen deze dan ook klakkeloos over in de loonadministratie. Maar de premiepercentages zijn op veel variabelen gebaseerd waar de werkgever wel degelijk invloed op kan hebben. Controle van de beschikking loont daarom bijna altijd.

6.      Op welke manier kan een werkgever dan besparingen realiseren?

Het UWV kampt met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor schiet het UWV tekort bij het uitvoeren van een aantal kerntaken, wat vaak resulteert in te hoge premiepercentages voor de werkgever. Wat mij de laatste tijd opvalt is dat in bijna 90% van de beschikkingen fouten zijn gemaakt in de premievaststelling. Dit was in het verleden fors lager, rond de 30-40%.

7.      Maar dit geldt dan niet voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn zeker?

Veel werkgevers binnen de flexbranche zijn eigenrisicodrager voor de ZW. Veelal hebben zij zich (deels) herverzekerd bij private aanbieders. Eigenrisicodrager voor de WGA is een heel ander verhaal. Daar zitten diverse voorwaarden aan vast en de risico’s zijn veel groter. Private verzekeraars staan over het algemeen niet te trappelen om dit te herverzekeren. De fouten die het UWV maakt in de premieheffing hebben veel impact op de WGA-premie. Hierin kunnen vaak forse besparingen worden gerealiseerd, zelfs met terugwerkende kracht.

8.      Wat is tot slot je advies?

Een controle van de beschikking is een complex proces. Mijn advies is dan ook om die controle door een expert te laten uitvoeren. En dit kan het hele jaar, dus ook nadat de bezwaartermijn van de Whk-beschikking is verstreken!

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer