Emigratie in 2011 sterker gestegen dan immigratie

0

Op 1 januari 2012 telde Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. De natuurlijke aanwas door geboorte en sterfte was 44 duizend en het migratiesaldo bedroeg 26 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2011 bedroeg de immigratie 160.000 personen. De stijging met 6.000 ten opzichte van 2010 is vrijwel volledig toe te schrijven aan immigranten geboren in een van de EU-landen. Met 64.000 immigranten kwam vier op de tien immigranten uit een van de 26 EU-landen, Van hen hadden er 19.000 Polen als geboorteland, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.  

Zuid-Europa
De immigratie uit Zuid-Europa is in 2011 verder gestegen. Zo kwamen er 3.000 personen uit Spanje en bijna 3.000 uit Italië. Dit is twee keer zo veel als in 2007, voor het begin van de economische crisis. De immigratie vanuit Afrika nam in 2011 af, terwijl het aantal immigranten uit Azië licht is toegenomen.

Emigranten
In 2011 verlieten 134.000 emigranten Nederland. Dat waren er 13.000 meer dan een jaar eerder. De stijging komt vooral voor rekening van personen met geboorteland Nederland of een ander EU-land. Met 47.000 is ruim een op de drie van de in 2011 geëmigreerde personen in Nederland geboren. Verder hebben 39.000 emigranten een ander EU-land als geboorteland. Van de in Nederland geboren emigranten is een derde allochtoon van de tweede generatie.

Per saldo minder migranten
In 2011 kwamen er 160.000 immigranten naar Nederland en verlieten 134.000 mensen het land. Per saldo nam de bevolking dus toe met 26.000 personen door migratie. Dit is 7.000 minder dan in 2010 doordat de emigratie in 2011 sterker toenam dan de immigratie.

Minder geboorten, evenveel sterfgevallen
In 2011 werden 179.000 kinderen geboren. Dat zijn er 5.000 minder dan het jaar ervoor. Deze daling hangt deels samen met de economische ontwikkelingen en deels met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ondanks de toename van het aantal ouderen is het aantal sterfgevallen met 136 duizend vrijwel even hoog als in 2010. Het saldo van geboorte en sterfte kwam in 2011 met 44.000 iets lager uit dan in 2010.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer