NVUB ook gedispenseerd van schilderscao

0

Minster Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) om gedispenseerd te worden van de schilderscao toegewezen.

Eerder had de NVUB schriftelijke bedenkingen ingediend over het algemeen verbindend verklaren van de cao. Zo zou er volgens de NVUB een werkingssfeeroverlap zijn met de cao Uitzendkrachten NVUB en zou er sprake zijn van strijdigheid met de rechtmatige belangen van derden. De minister oordeelde dat de bedenkingen geen beletsel vormden om over te gaan tot algemeen verbindend verklaring. Daarop werd een dispensatieverzoek ingediend door de NVUB. De dispensatie is wel toegewezen.

Eerder werden de leden van de NBBU al gedispenseerd van de schilderscao.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer