TalentZ: langdurig werklozen matchen op talent

0

Als je mensen succesvol naar werk wilt begeleiden, moet je kijken naar hun talenten en niet alleen naar opleiding of werkervaring. Met die aanpak wil matchingplatform TalentZ ook langdurig werklozen aan het werk helpen.

Flexmarkt publiceert in elke editie een interview met een nieuwkomer in de sector die vertelt hoe hij of zij het ondernemerschap in de flexbranche in praktijk brengt. Een van hen is Ramon Tromp, mede-initiatiefnemer van TalentZ.

TalentZ.nl

Mede-initiatiefnemer: Ramon Tromp
Ervaring in de branche: Tromp was jarenlang consultant in arbeidsbemiddeling
voor gemeenten en UWV
Gestart: september 2019
Personeel in dienst: 22

Software-ondernemer Martijn Apeldoorn startte TalentZ in 2019 als een platform voor studenten in Noord-Holland die een stage zoeken. De website biedt studenten en werkgevers de mogelijkheid om te matchen op basis van leerbehoefte en ambitie. En niet zozeer op basis van opleiding of ervaring. Scholen betalen TalentZ voor de begeleiding van de studenten. Het concept sloeg aan. Binnen een jaar schreven vijfduizend studenten zich in, evenals tweeduizend bedrijven.

Sinds de zomer van 2020 werkt TalentZ landelijk en bedient het ook werkzoekenden. Een kapitaalinjectie van 1,2 miljoen euro heeft dat mogelijk gemaakt, samen met de komst van Ramon Tromp die ervaring meebrengt in bemiddeling van langdurig werklozen. “Het UWV en intermediairs matchen vraag en aanbod nog vaak verkeerd, namelijk op basis van opleiding en werkervaring”, zegt Tromp. “TalentZ matcht kandidaten op talent, competenties, ambities en leervermogen. Wij laten mensen instromen in andere functies en andere branches. Daar komt onze link met het onderwijs van pas, want zijinstromers matchen bijna nooit 100%. Ze hebben vaak eerst een opleiding nodig.”

Het UWV en intermediairs matchen vraag en aanbod nog vaak verkeerd, namelijk op basis van opleiding en werkervaring.

Zij-instromers

Het platform werkt onder meer samen met PDZ Uitzendbureau. “PDZ probeert zij-instromers te werven en op te leiden voor zorginstellingen”, zegt Tromp. “Dat doen ze met intercedenten, inhouse bij zorginstellingen. Dat is  allemaal handwerk en slecht schaalbaar.” Nu werkt het bureau samen met TalentZ om een betere voorselectie te doen. “Willen mensen overstappen? Welke functie is dan het meest geschikt voor hun competenties? Wat moeten ze nog bijleren? Dat soort vragen kan allemaal geautomatiseerd worden via ons platform.” Met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbemiddeling Noord-Holland Noord probeert TalentZ vacatures op te vullen in sectoren als de zorg, techniek en maakindustrie. Door daar recent ontslagen werknemers uit andere sectoren in te zetten. “Via UWV en gemeenten heb je na vier gesprekken een cv en dan moet de matching nog beginnen”, zegt Tromp. “Bij TalentZ heb je na 45 minuten een profiel en kom je meteen in contact met geschikte werkgevers. Kandidaten die begeleiding nodig hebben, vanwege een taalachterstand of andere problematiek, kunnen dat via het platform krijgen. Want UWV-begeleiders loggen in om kandidaten persoonlijk op weg te helpen naar een match.”

Anoniem sollicteren

Recent voegde TalentZ bovendien de optie toe om anoniem te solliciteren. “Als talent en ambitie de basis is voor een match, dan zijn naam, leeftijd of geslacht, eigenlijk niet relevant. Zo denken kandidaten er ook over, want de service is bij hen populair. Bij werkgevers is dat anders: minder dan 5 procent vinkt de optie aan. We zouden van anoniem solliciteren de default-optie kunnen maken, maar dat durven we pas als het concept politieke steun krijgt. Zelf hebben we al wel een kandidaat aangenomen via anoniem solliciteren. Daar hebben we nog geen spijt van.” Na januari 2021 wil TalentZ ook samenwerken met andere  arbeidsmarktregio’s in Nederland. “Er ligt een enorme opgave om werklozen aan een passende baan te helpen. Ook hebben we Europese ambities. Er lopen al gesprekken met gemeentes in het buitenland.”

Dit artikel, geschreven door Frans Tilstra, is gepubliceerd in de december-editie 2020 van Flexmarkt. In de rubriek Starter portretteert Flexmarkt elk nummer een nieuwkomer in de flexbrance. Ook Flexmarkt ontvangen?

Lees ook: Je eigen uitzendbureau starten? Dit moet je weten!

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer