Tag: esf

Flexwerkers
STOOF heeft nog miljoenen ESF-euro’s te verdelen

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) kan tot eind 2010 nog zeker vier miljoen euro aan opleidingssubsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) verdelen onder uitzendbureaus. Van het beschikbare budget is tot nu toe slechts 17 procent benut.