STOOF heeft nog miljoenen ESF-euro’s te verdelen

0

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) kan tot eind 2010 nog zeker vier miljoen euro aan opleidingssubsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) verdelen onder uitzendbureaus. Van het beschikbare budget is tot nu toe slechts 17 procent benut.

Volgens Adriana Stel, directeur van STOOF, heeft haar organisatie in 2009 twee keer drie miljoen euro aan ESF-gelden aangevraagd met als doel dit geld te verdelen onder de uitzenders. STOOF heeft het geld ook toegekend gekregen door het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die krijgt het geld weer van ‘Europa’. De eerste drie miljoen kwamen in april 2009 beschikbaar en moeten eind april 2010 zijn opgemaakt. Het tweede potje, eveneens drie miljoen euro groot, is beschikbaar tot oktober 2010. Van de eerste drie miljoen euro subsidie is één miljoen euro beschikbaar gesteld aan Randstad, Tempo-Team en Aldivèr. Deze uitzenders hebben voor dit geld aparte projectplannen ingeleverd bij STOOF. Iedere uitzender kan overigens dergelijke plannen bij STOOF indienen. Van de overige twee miljoen euro, voor alle uitzenders toegankelijk, is tot nu toe 17 procent (340.000 euro) benut. Al met al is er volgens Stel tot oktober 2010 nog zeker vier miljoen euro subsidie te verdelen.

Bureacratie
‘Het gebruik van de ESF-gelden is vrij langzaam gestart’, constateert Stel. ‘We zijn in april gestart met de eerste drie miljoen euro, maar zo vlak voor de zomer is geen drukke opleidingsperiode. Bovendien is het heel erg crisis in de uitzendbranche en dan worden opleidingen als eerste een halt toegeroepen. Uiteindelijk moeten uitzenders wel bereid zijn om te investeren. Met subsidie moet een uitzender altijd nog 60 procent van de kosten van een opleiding zelf betalen.’ Stel merkt ook dat er vanuit het verleden nog wat negatief sentiment heerst rond de aanvraag van ESF-subsidies. Stel: ‘Er zijn uitzendbureaus die slechte ervaringen hebben gehad. Het aanvragen van ESF-gelden vroeg erg veel administratie. Inmiddels lopen de aanvragen via de STOOF-portal en kan een kind de was doen.’ Via deze webportal bieden volgens Stel momenteel zo’n honderd opleiders ruim 1300 trainingen aan die gesubsidieerd worden. Het gaat bijvoorbeeld om de basisopleiding voor intercedenten en trainingen voor vestigingsmanagers en opleidingen voor flexkrachten zoals VCA, heftruck en mbo-opleidingen.

Bekendheid
Ewout Rutgers, directeur van opleider FlexAcademy, herkent ‘de muur van bureaucratie van voorheen’, maar vindt dat het aanvragen van subsidie inderdaad sterk is verbeterd. ‘Ik merk ook dat uitzenders de weg naar de ESF-potten intussen goed weten te vinden.’ Frank van Leeuwen, directeur van opleider ARTRA, vindt de subsidieregeling daarentegen nog niet bekend genoeg en noemt het ‘absurd’ dat partijen zo weinig gebruik maken van de beschikbare ESF-gelden voor flex en vast personeel. ‘In de ABU- en NBBU-cao is vastgelegd dat 1,02 procent van de loonsom verplicht uitgegeven moet worden aan de scholing. Dit ter borging van de ontwikkeling van flexkrachten. Als het ESF-geld niet opgemaakt wordt, vloeit het terug naar Europa. Misschien wordt het dan gebruikt om er de gaten van Berlusconi mee te vullen. Dat is toch eeuwig zonde.’

USG People
Ook Mikel Kors, subsidiecoördinator op de afdeling learning & education van USG People, vindt het belangrijk om de beschikbare ESF-budgetten te gebruiken. ‘Als dat niet gebeurt dan zullen de bedragen de komende jaren eerder lager uitvallen dan hoger. Daar komt bij dat een subsidie toch een mooie stimulans is om naar je opleidingsbeleid te kijken. Een opleiding of training die in eerste instantie duur lijkt, kan met behulp van subsidie toch interessant worden. Het scheelt toch ongeveer een derde in de kosten.’
Volgens Kors is de ESF-subsidie ‘betrekkelijk eenvoudig aan te vragen’. ‘De voorlichting vanuit STOOF is ook goed.’ Uitzenders moeten zich er volgens hem wel van bewust zijn dat een subsidie altijd voorwaardelijk wordt toegekend. ‘Je moet er een uitstekende en kloppende administratie op nahouden.’ De aanbieders van opleidingen zijn zich er overigens veel aan gelegen om de uitzenders hierbij zo goed mogelijk te faciliteren en (een deel van) het administratieve proces voor hun rekening te nemen. Voor hen is de ESF-subsidie immers een dankbare bron van inkomsten. En die is meer dan welkom, zeker in een jaar waarin volgens ARTRA-directeur Frank van Leeuwen 35 tot 40 procent minder is getraind.

Achteraf uitkeren
Uitzenders moeten er wel rekening mee houden dat het subsidiebedrag achteraf wordt uitgekeerd, na afloop van de betreffende opleiding en na een administratieve controle door STOOF. Het kan volgens Adriana Stel van STOOF tot wel anderhalf jaar duren voor de subsidie wordt uitgekeerd. Desalniettemin kan het subsidiebedrag fors oplopen. Mikel Kors van USG People: ‘Als een werkmaatschappij vier ton opleidingskosten heeft, dan kan je al snel een ton besparen met ESF-subsidies. Vermenigvuldig dat met alle werkmaatschappijen en de bedragen voor USG People lopen al snel in de papieren.’ Kors kijkt daarnaast ook naar de fiscale mogelijkheden, want die zijn volgens hem dikwijls minstens zo aantrekkelijk. ‘Neem de leer-werkbanen. Daar geldt in 2010 een fiscaal voordeel van 2655 euro per persoon per jaar.’
Kors is afgelopen september bij USG gestart als subsidiecoördinator voor alle werkmaatschappijen en heeft als taak om de processen rond het aanvragen van subsidies te stroomlijnen. ‘Het beleid bij USG is om op zoveel mogelijk van de opleidingskosten een subsidie of fiscaal voordeel te behalen.’ Dat betekent volgens hem dat de vestigingen bij voorkeur moeten kiezen voor subsidiabele opleidingen. Het financieel voordeel dat daarbij wordt behaald komt ten goede aan de werkmaatschappij.

Spelregels ESF-subsidie
Meer informatie over het aanvragen van een ESF-subsidie en het bijbehorende opleidingenaanbod is te vinden op www.STOOF-online.nl. In ieder geval gelden bij het aanvragen van subsidie de volgende regels:

  1. De ESF-subsidie is alleen beschikbaar voor organisaties die premie betalen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche.
  2. De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor vaste en flexmedewerkers waarvan de hoogst genoten, afgeronde opleiding maximaal mbo-niveau 4 is.
  3. STOOF brengt 37 euro in rekening per geboekte opleiding.
  4. Een ESF-subsidie verkrijgen voor opleidingskosten kan alleen tijdens de projectperiode en zolang het beschikbare ESF budget nog niet is benut.
  5. Het verkrijgen van subsidie via het webportal van STOOF geschiedt op het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
  6. De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 32 procent van de werkelijke out-of-pocket opleidingskosten, tenzij anders vermeld in het webportal.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer