Minister blijft bij standpunt avv ABU-cao

1

Het verzoek van de NVUB om zich te dispenseren van de algemeen verbindend verklaring (avv) van de ABU-cao is alsnog afgewezen.

Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitzendorganisatie NVUB en de vakbond AVV waren van mening dat de ABU-cao niet representatief zou zijn voor de sector. Nadat de minister hun verzoek om dispensatie van de avv van de ABU-cao voor 2008 had afgewezen, gingen zij in hoger beroep. De Raad van State besloot in november 2009 dat de minister zijn beslissing op het bezwaar tegen de afwijzing van het dispensatieverzoek opnieuw moest nemen, omdat hij had nagelaten de door de NVUB aangeleverde representativiteitscijfers en accountantsverklaringen gemotiveerd te weerleggen.

In zijn brief laat Donner weten niet gemotiveerd te zijn ingegaan op de door de NVUB naar voren gebrachte bewaren over de representativiteit, omdat deze niet op het juiste moment waren ingediend. De bedenkingen werden door de NVUB ingediend na de periode van tervisielegging. “Zoals is bepaald in het Toetsingskader AVV (Stcrt. 2006, 323, p. 27) worden bedenkingen die buiten de periode van tervisielegging worden ingediend niet gehonoreerd,” aldus Donner in zijn brief.

Inmiddels heeft hij een opnieuw besluit genomen over de algemeen verbindend verklaring van de ABU-cao voor uitzendkrachten voor het jaar 2008. “De door de NVUB na de totstandkoming van de avv-besluiten ingediende bezwaren en berekeningen, tevens voorzien van een accountantsverklaring, hebben niet tot een ander oordeel geleid.”

Lees de hele brief van Donner aan de Tweede Kamer >

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer