Tag: ontwikkelbaan

Flexwerkers
Ontwikkelloopbaan helpt lager opgeleide uitzendkracht

Een aaneenschakeling van uitzendbanen waarbij laagopgeleide uitzendkrachten steeds een nieuwe taak erbij leren, zodat zij zich al werkend kunnen ontwikkelen tot startkwalificatieniveau. En daarmee hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat is het idee van de ontwikkelloopbaan van de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en TNO. Dit is in vier pilots uitgeprobeerd in de praktijk. Hoewel het idee simpel lijkt, blijkt het een hele uitdaging om het te realiseren.