Duidelijkheid over uitruil ET-kosten

2

Uitzendbureaus krijgen meer duidelijkheid over de uitruilbaarheid van ET-kosten. Daardoor houden buitenlandse uitzendkrachten netto meer over aan hun arbeid.

De NBBU heeft hierover een akkoord gesloten met onder meer de Belastingdienst.

Extraterritoriale kosten (ET-kosten) zijn de extra kosten die een werknemer maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om dubbele huisvesting, reiskosten van en naar het thuisland en extra kosten voor levensonderhoud. Het zijn dubbele kosten die mensen moeten maken om hier te kunnen werken.

Volgens Piet Meij van de NBBU is dat in sommige gevallen bezwaarlijk omdat werknemers op deze manier netto maar weinig overhouden. Daarom is een systeem bedacht om deze mensen tegemoet te komen: ‘Van de Belastingdienst mag daarom een deel van deze ET-kosten uitgeruild worden tegen loon waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Over een deel van de inkomsten hoeft dan dus geen belasting te worden betaald, waardoor deze mensen netto meer overhouden en arbeid op deze manier aantrekkelijker wordt.’

Niet alles

Voorheen waren er veel onduidelijkheden over de regeling. Niet meer dan 50 procent van de uitzendbureaus maakte er gebruik van, terwijl veel meer bureaus er wel van wisten. Volgens Meij zijn de nieuwe afspraken op twee manieren bedoeld: ‘Enerzijds willen we aan uitzendbureaus aangeven dat er eindelijk duidelijkheid is omtrent deze uitruilmogelijkheid en dat ze er gebruik van moeten maken. Anderzijds zijn er signalen dat er in het verleden misbruik van de onduidelijkheid is gemaakt, misbruik dat we vanaf nu extra kunnen controleren en eventueel corrigeren.’

Het is dus ook niet zo dat alle kosten uitgeruild kunnen worden tegen alle loonelementen. Zo bedraagt de maximale uitruil 30 procent van het loon en gaat het bovendien alleen om het brutoloon boven het minimumloon. Verder zijn afspraken gemaakt over welke looncomponenten uitgeruild kunnen worden, onder meer overwerktoeslag, compensatie-uren en ploegentoeslag, meer daarover leest u in de nieuwsbrief van de NBBU.

Meer gebruik

Marco Bastian, directeur NBBU: ‘Vijftien procent van de NBBU-uitzendondernemingen werkt met tijdelijke uitzendkrachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Uit een onlangs gehouden enquête onder deze NBBU- uitzendondernemingen is gebleken dat 88 procent van hen ook de huisvesting verzorgt. We vinden het belangrijk om de uitzendondernemers een goed overzicht te bieden van de kosten die wel of niet kunnen worden uitgeruild. Een groot gedeelte van de uitzendondernemers is op de hoogte van de mogelijkheid om loon uit te ruilen, toch maakt slechts 50 procent er gebruik van. Door de duidelijkheid die we verschaffen, zal dit percentage toenemen.’

Basti Baroncini, redacteur Flexmarkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Hoezo nu pas duidelijkheid?
    Volgens mij is deze regeling al sedert 1 november 2009 al geformaliseerd door de belastingdienst en wordt deze ook al zodanig toegepast door veel bureaus.

Reageer