Eigenrisicodragers: 5 tips om kosten te beheersen

0

Zieke ex-werknemers kunnen sinds de Wet BeZaVa (ook wel ‘Modernisering Ziektewet’) voor werkgevers een flink financieel risico opleveren, zeker als de werknemer in de WGA belandt. Private verzekeraars benadrukken de kostenvoordelen van het eigenrisicodragen. Acture doet vijf aanbevelingen om grip te krijgen op instroom, activering en uitstroom van zieke werknemers.

Eigenrisicodragen is nu mogelijk voor de Ziektewet en de WGA-vast. Vanaf 1 januari 2016 worden de WGA-vast en WGA-flex  samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie; werkgevers kunnen dan ook eigenrisicodrager worden voor de gehele WGA, voor zowel tijdelijk als vast personeel.

De Ziektewet- en WGA-lasten van werknemers worden aan werkgevers toegerekend. Zij betalen hiervoor sinds 1 januari 2014 naast hun sectorpremie drie gedifferentieerde premies: de WGA-vast, WGA-flex en de Ziektewetpremie.


Private uitvoerder Acture betoogt dat de nieuwe wetgeving grote werkgeversrisico’s met zich mee kunnen brengen en dat schadelastbeheersing van groot belang is. Maar er zouden ook goede mogelijkheden zijn om te besparen. Acture doet de volgende aanbevelingen voor het beheersen van de kosten.


Tip 1: creëer een drie-eenheid

Acture zegt te hebben ondervonden dat een ‘drie-eenheid’ van uitvoeren-uitbetalen-verzekeren het beste werkt. Daarin zijn drie partijen actief op basis van een heldere rol- en taakverdeling: de werkgever wordt eigenrisicodrager. De uitvoerder voert uit voor de eigenrisicodrager. De risicodrager (de werkgever zelf of een verzekeraar) draagt het risico.

De werkgever hoeft zich niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige. De uitvoerder wordt maximaal gestimuleerd om (ex-)werknemers snel te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren. Hier is hij zelf direct bij gebaat. De verzekeraar kan zich richten op het bieden van financiële zekerheid. Zonder zich op terreinen te hoeven begeven waar hij niet thuis hoort, zoals de medische gegevens van zieke werknemers.


Tip 2: uitvoering bij één partij

Activering en begeleiding van zieke (ex-)werknemers vragen om specialistische medische en arbeidsjuridische kennis en kunde. Schakel daar een specialist voor in, maar zorg er ook voor dat die uitvoeringsspecialist er een direct belang bij heeft om zijn werk maximaal effectief te doen. Beschouw de uitbetaling van ziekengeld als een onderdeel van de uitvoering, en beleg deze taak samen met de activering en ziektebegeleiding bij één partij.


Tip 3: zo snel mogelijk loonwaarde creëren

Iedere dag waarop een (ex-)werknemer door ziekte niet werkt, kost geld. Dit geldt voor de periode van loondoorbetaling, voor verblijf in de WGA-vast en nu ook voor verblijf in de Ziektewet en de WGA-flex. En het is een goede reden om de werknemer zo snel mogelijk te activeren. Het hebben van werk blijkt de beste stimulans te zijn voor herstel. Ook binnen de WGA vormt dat een minstens zo belangrijke reden voor beperking van de arbeidsongeschiktheid. Het is de kunst om werk te vinden dat bij hun situatie past.


Tip 4: praat niet over, maar mét de werknemer

Adequate private uitvoering van de Ziektewet vraagt om direct contact met de (ex-)werknemer. Binnen de WGA is het niet anders. Alleen persoonlijke gesprekken bieden mogelijkheden om iemand in positieve zin te beïnvloeden. De meeste andere middelen – zoals een brief – roepen vaak alleen maar weerstand op. Effectieve schadelastbeheersing vraagt om het organiseren van persoonlijk contact.


Tip 5: besef: activering gaat gepaard met emotie

Het is ingrijpend als zieke (ex-)werknemers zich misschien wel op ander werk moeten richten. Het kost moeite en energie om oude verwachtingen los te laten en je af te vragen wat ervoor in de plaats komt. Dat pleit wederom voor persoonlijke aandacht. Maar ook voor uitvoering door een externe specialist die niet wordt gehinderd door een werkrelatie met de persoon in kwestie.


Uiteenlopende dynamiek

De Ziektewet en de WGA kennen een uiteenlopende dynamiek. Om een voorbeeld te noemen: in tegenstelling tot een vangnetter heeft een (ex-)werknemer in de WGA al minstens 104 weken arbeidsongeschiktheid én een uitgebreide keuring bij UWV achter de rug. Dit vraagt, zegt Acture, om een zorgvuldiger afgewogen aanpak bij de activering en begeleiding. Tegelijkertijd is het zaak niet te veel in te leveren op de voortvarendheid die volgens Acture ook met de Ziektewet noodzakelijk is.

Lees ook:


Bron: Acture: privaat uitvoeren sociale zekerheid

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer