Flexbranche koploper eigenrisicodragen Ziektewet

0

De media zijn van oudsher niet erg lovend als het om uitzenders gaat, maar de laatste tijd lijkt het wel alsof ze helemaal in het verdomhoekje zitten: discriminerend, arbeidsvreugde ontnemend, weinig opleidend, you name it, de uitzendsector is er voor verantwoordelijk of op z’n minst in negatieve zin bij betrokken.

 

Checkt u eens een andere realiteit, de realiteit van de overstap naar eigenrisicodragen (ERD) voor de Ziektewet.

Meer dan de helft is al om

Waar de rest van het Nederlandse bedrijfsleven eens aarzelend wakker wordt en na gaat denken over het nemen van haar verantwoordelijkheid – óók voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan – maken de voorlopers in de uitzendbranche sinds twee jaar massaal de keuze voor ERD. Buiten de grote twee (USG en Randstad) is al meer dan 50% van de sector eigenrisicodrager, tot volle tevredenheid en met bewezen betere resultaten.

Wat bereikt de branche hiermee?

  1. Dat ze actief bijdraagt aan een groter arbeidsmarktpotentieel door eerder herstel en directe beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
  2. Dat de uitgaven aan ziektewetuitkeringen scherp dalen
  3. Dat ze een significant lagere instroom van vangnetters in de WGA realiseert

Kortom, de uitzendsector neemt haar verantwoordelijkheid op een terrein dat door iedereen als lastig en moeilijk wordt ervaren en scoort daar positief op.

Beter zicht

Natuurlijk doen uitzenders dat niet alleen uit algemeen maatschappelijk belang, vooral de gerealiseerde kostenvoordelen en bovenal het beter zicht op zieke uitzendkrachten spelen een grote rol. Een slimme, economisch verantwoorde keuze die goed is voor zowel flexondernemer als flexkracht en bijzondere aandacht verdient in de discussie rondom het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet dat maart 2012 in de Tweede Kamer verwacht wordt.

Onderbelicht

De opgesomde voordelen voor Nederland en de voortrekkersrol die de branche speelt als het gaat om bewezen betere resultaten door ERD Ziektewet te worden, blijven in mijn ogen onderbelicht bij de herziening van de Ziektewet.

Het mag dus wel eens gezegd: HULDE aan de flexbranche!


Maudie Derks – Algemeen directeur Acture

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer