Geen ‘ziek-uit-dienst-melding’, werkgever niet zonder meer schadeplichtig

1

Als de werkgever bij het einde van het dienstverband geen ziek-uit-dienst-melding bij het UWV doet, heeft de werknemer niet zonder meer recht op een schadevergoeding.

Toekenning van de ZW- uitkering is namelijk niet uitsluitend afhankelijk van die melding.

De situatie

Een vrachtwagenchauffeur meldt zich ziek en blijft tot het einde van zijn contract arbeidsongeschikt. De werkgever doet geen ziek-uit-dienst-melding bij het UWV omdat de werknemer niet ziek zou zijn. De werknemer heeft de werkgever nog een aantal keer gevraagd de melding alsnog te doen.

De vordering

De werknemer meent dat hij door de nalatigheid van zijn werkgever zijn uitkering is misgelopen en vordert de door hem geleden schade: het bedrag ter hoogte van het ziekengeld dat hij bij een correcte melding zou hebben ontvangen, te weten 70 procent van zijn dagloon en de daarbij behorende 8 procent vakantietoeslag.

Het verweer

De werkgever stelt dat de toekenning van een ZW-uitkering door het UWV niet (uitsluitend) afhankelijk is van de melding door de werkgever.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat op basis van de feiten moet worden aangenomen dat de werknemer bij uitdiensttreding ziek was. De werkgever was dus verplicht om een zogenaamde ‘ziek-uit-dienst-melding’ bij het UWV te doen.

De werkgever heeft dat weliswaar niet gedaan maar de rechter kan het causale verband tussen die ontbrekende melding en het mislopen van de uitkering niet vaststellen. Het is namelijk het UWV die beoordeelt of en in hoeverre een werknemer in aanmerking komt voor een uitkering. De kantonrechter oordeelt dan ook dat een causaal verband tussen de niet-nagekomen meldingsplicht en de schade van de werknemer niet op voorhand vaststaat.
De kantonrechter houdt de zaak aan en geeft de werkgever de gelegenheid om alsnog de melding te doen. Het UWV kan dan eerst beoordelen of de werknemer recht heeft op een uitkering.

Bron:
LJN BM1247, Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Ziek-uit-dienst-melding
Eerste aanleg, 15 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. b. J. Tilanus op

    in mijn geval is het zo dat ik letsel heb opgelopen dat na onderzoek blivend blijkt.
    Vervolgens ben ,zo blee ruim een half jaar later, betergemeld zonder dat ik dat wist en zonder inmenging van de bedrijfsarts. 28 dagen later stond ik met mijn blijvende letsel op straat.

Reageer