Handreiking Uitzendwerk vernieuwd

0

De ‘Handreiking Uitzendwerk’ is geactualiseerd. Het doel: nog betere preventie m het ongevalspercentage onder uitzendkrachten verder terug te dringen.

De Handreiking Uitzendwerk is bedoeld voor inleners van uitzendkrachten die een arbocatalogus hebben of willen opzetten. Deze handreiking helpt bedrijven ervoor te zorgen dat uitzendkrachten onder dezelfde goede arbeidsomstandigheden kunnen werken als vaste krachten. De Handreiking geeft aan welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen dienen te worden om aan de Arbowet- en regelgeving te voldoen.

Doorgeleidingsplicht
De Handreiking Uitzendwerk is vernieuwd en onder meer aangevuld met specifieke informatie over de doorgeleidingsplicht. De doorgeleidingsplicht geldt voor de intermediair/uitzendorganisatie. Dit betekent dat de uitzender de flexkracht van te voren moet informeren over de risico’s. De uitzendorganisatie moet de door de inlener verstrekte informatie over veiligheidsvoorschriften dus doorgeven aan de uitzendkracht.

Ongevalspercentage uitzendkrachten
Nog altijd komen bedrijfsongevallen onder uitzendkrachten relatief vaker voor dan onder vaste krachten. Voor werknemers in vaste dienst schommelt het percentage rond de 7%. Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten is 9%, wat al een hele verbetering is ten opzichte van de 13% uit het recente verleden.

De vernieuwde Handreiking Uitzendkrachten is te downloaden op de site van AWVN

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer