Wanneer is kou onwerkbaar?

0

Met temperaturen dik onder nul kan het werken buiten onwerkbaar worden. Maar wanneer is werk onwerkbaar? En kan je ook als uitzendonderneming een beroep doen op de ‘Regeling onwerkbaar weer’?

Wat zegt de wet over werken in de kou?

In algemene zin schrijft de Arbowet voor dat temperatuur op de werkplek geen gezondheidsschade mag veroorzaken bij werknemers. Verder moet de werkgever beschermingsmiddelen geven (kleding, schoenen etc), zodat de werknemer zich kan weren tegen de kou. Als dat niet genoeg is, moet de werkgever zorgen voor een warme plek of het werken in de kou beperken.

Wie is verantwoordelijk voor de werknemer: de uitlener of de inlener?

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf.

Wanneer is werk onwerkbaar?

Als de omstandigheden te gevaarlijk zijn, mogen werknemers stoppen met buitenwerk. In de wet staat niet precies wanneer dit punt is bereikt. Wel is in sommige cao’s een regeling daarover opgenomen. De belangrijkste punten uit de cao Bouw bijvoorbeeld zijn:

  • Bij een gevoelstemperatuur lager dan -6˚C mogen werknemers die onder die cao werken het werk neerleggen. Let op: Het gaat om gevoelstemperatuur, het hoeft dus niet echt hard te vriezen.
  • Als bij een tweede meting om 10.30 uur de gevoelstemperatuur nog steeds onder de -6˚C ligt, mag de werknemer naar huis. Tenzij de werkgever hem passend vervangend werk aanbiedt. Let op: de meting van het KNMI-station het dichtst bij de werkplek, is maatgevend.
  • Ook als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is, mag de werknemer het werk weigeren.
  • Bij dergelijk (vorst)verlet wordt het loon van de werknemer gewoon doorbetaald door de werkgever.

Met de FNV Werkklimaat app kunnen werkenden op basis van wetenschappelijke normen inschatten of het nog wel verantwoord is om door te werken. De app is geschikt voor alle werkenden. Ook CNV heeft een dergelijke app. Beide zijn gratis te downloaden

Wat houdt de ‘Regeling onwerkbaar weer’ in?

Op basis van de ‘Regeling onwerkbaar weer’ kan een werkgever een ww-uitkering aanvragen voor personeel dat door weersomstandigheden niet kan werken. Die regeling geldt ook voor uitzendondernemingen, mits er een regeling onwerkbaar weer is opgenomen in de toepasselijke cao. In de cao van de inlener moet staan wanneer sprake is van onwerkbaar weer. Het moet bovendien gaan om een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding.

Daarbij gelden (kort samengevat) de volgende voorwaarden:

  • De definitie van onwerkbaar weer die bij de opdrachtgever gebruikt wordt, geldt ook voor de uitzendkrachten.
  • De uitzendonderneming dient te voldoen aan de in de Regeling opgenomen voorwaarden.
  • De uitzendonderneming doet elke dag dat van de Regeling gebruikt wordt gemaakt een melding aan de uitzendkracht.
  • Indien de uitzendonderneming van UWV een ww-uitkering voor de uitzendkracht ontvangt, wordt deze uitkering door de uitzendonderneming aangevuld tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Voor de uitzendkracht die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft, betekent geen werk het einde van de opdracht en dus ook automatisch het einde van de uitzendovereenkomst. (bron: SCNU)

Meer informatie over de regeling bij UWV 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer