8 vragen over arbo in flex

0

In de rubriek Flexvraag beantwoorden Bert Visser en Henk Geurtsen van Experts in Flex vragen over regelgeving in de flexbranche. In dit artikel: 8 vragen over arbo in flex.

 1. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden?
  De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de mensen die voor hem werken. De werkende heeft ook een eigen verantwoordelijkheid tot naleving van de  arbowetgeving. In de praktijk is het soms onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft, als het gaat om de arbeidsomstandigheden.
 2. Wie is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten?
  Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlener draagt volgens de Arbowet de grootste verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle werkenden in zijn bedrijf.
 3. Maakt de Arbowet verschil tussen vaste medewerkers en uitzendkrachten?
  Nee, voor alle werkenden behoort er een gelijk beschermingsniveau te worden geboden als het gaat om gezond en veilig werken.
 4. Welke verplichtingen heeft de uitzendorganisatie als het gaat om Arbowetgeving?
  De uitzendorganisatie moet zorgen dat de uitzendkracht de actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf krijgt uitgereikt. Ook is de uitzender verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij of zij op de werkplek loopt.
 5.  Welke verplichtingen heeft de inlenende organisatie?
  Het inlenende bedrijf is verplicht om tijdig voor aanvang een RI&E te verstrekken aan de uitzendorganisatie. Met daarbij opgenomen de bijzondere risico’s die aan het werk verbonden zijn, zoals fysieke of psychische belasting, werken met gevaarlijke stoffen of werktuigen en het gebruik van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
 6. Wat gebeurt er als er geen RI&E is?
  Als een inlenende organisatie geen actueel RI&E heeft, blijft het in gebreke. Die organisaties krijgen direct een boete als er een inspectie door SZW plaatsvindt. Boetes zijn hoger wanneer het Plan van Aanpak niet voldoende wordt nageleefd.
 7. Wat zijn de risico’s voor de uitzendorganisatie?
  Uitzendorganisaties zijn verplicht om de informatie over de werkplek in een Arbodocument vast te leggen. Daarin staat vermeld: de toegewezen functie, de direct leidinggevende, de specifieke kenmerken, de risico’s en bijbehorende beschermingsmaatregelen van de in te nemen arbeidsplaats. Het niet of niet tijdig verstrekken van het Arbodocument aan de uitzendkracht kan forse boetes opleveren voor het uitzendbureau.
 8. Zitten er addertjes onder het gras?
  Als er grote veranderingen zijn bij de inlener, zoals een verhuizing, moet er een nieuwe RI&E worden opgesteld. Het komt nogal eens voor dat uitzendorganisaties een RI&E hebben die verouderd is.

Dit artikel is onlangs gepubliceerd in de maart-editie van Flexmarkt.

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

Reageer