LKV en LIV ook interessant voor intermediairs

0

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, krijgen mogelijk een tegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het lage-inkomstensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) zijn ook voor intermediairs interessant.

Wat houdt de Wtl in?
De Wtl is ingegaan op 1 januari 2017 en bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans op werk te bieden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door een loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Welke regeling geldt voor werknemers met een laag loon?
Het lage-inkomstensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Dit betekent concreet dat een werknemer een gemiddeld uurloon mag ontvangen van minimaal € 9,66 en maximaal € 12,08 (2017) of minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29 (2018).

Wat als je jongere werknemers in dienst hebt?
Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongere werknemers (18 tot en met 21 jaar) in dienst nemen en houden. Dit is een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Wat als je mensen met een beperking aanneemt?
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers, die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen.

Voor welke werknemers geldt het loonkostenvoordeel (LKV)?
Heeft de werkgever iemand in dienst van 56 jaar of ouder? Werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Of werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak of ‘scholingsbelemmerd’ zijn? Dan heeft de werkgever misschien recht op een van de loonkostenvoordelen.

Wanneer gaan deze tegemoetkomingen in?

  • Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen en uitbetalen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2018. In maart hebben de werkgevers die hiervoor in aanmerking komen een voorlopige berekening ontvangen van UWV. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2018 een definitieve berekening.
  • Het jeugd-LIV is ingegaan op 1 januari 2018. Het vaststellen en uitbetalen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019. De leeftijd van de werknemer op 31 december 2017 bepaalt het bedrag
  • Het LKV is ingegaan op 1 januari 2018. De werkgever kan voor één of meer van zijn werknemers recht hebben op één of meerdere loonkostenvoordelen. Het vaststellen en uitbetalen van het LKV vindt voor het eerst plaats in 2019.

Wanneer kom je in aanmerking voor een van deze regelingen?
Op basis van de aangifte loonheffingen berekent UWV of een werkgever in aanmerking komt voor een of meer tegemoetkomingen. Zo ja, dan stuurt UWV (jaarlijks) uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening. De werkgever moet deze berekening goed controleren. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli een definitieve berekening en betaalt binnen zes weken uit.

Meer informatie?
Meer informatie over de Wtl is te vinden op uwv. nl/wtl en op belastingdienst.nl. Op de site van de Rijksoverheid staat achtergrondinformatie, een kennisdocument en een rekenhulp.

Dit is een bijdrage van het UWV die in juni-editie van Flexmarkt is gepubliceerd. In de rubriek Q&A beantwoordt UWV vragen over aangeboden diensten en actuele wet- en regelgeving.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer