Minder optimisme werkgelegenheid door krappe arbeidsmarkt

1

De werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers is in het derde kwartaal van 2018 met vier procentpunten gezakt ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Door de krappere arbeidsmarkt is het optimisme onder werkgevers het afgelopen kwartaal minder geworden.

Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q3), uitgevoerd onder 59.000 werkgevers waarvan 750 uit Nederland.

Ondanks deze daling blijft het werkgelegenheidscijfer in ons land dit kwartaal positief (+6%) en illustreert dit het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen.

Krappere arbeidsmarkt

Ondanks dat acht van de negen economische sectoren nog een positief werkgelegenheidscijfer noteren, neemt in zes sectoren het optimisme onder werkgevers af. Dit lijkt een gevolg te zijn van de groeiende problemen die zij ondervinden bij de zoektocht naar de juiste kandidaten in een steeds krappere arbeidsmarkt.

Schaarste staat groei in de weg

“Deze daling van de werkgelegenheidsverwachting onder werkgevers is geen indicatie van economisch mindere tijden”, aldus José Brenninkmeijer, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland. “Integendeel, de vraag naar medewerkers is door de stevige economische groei van de afgelopen kwartalen alleen maar toegenomen. Voor werkgevers is de zoektocht naar medewerkers met de juiste kennis en expertise daarom steeds moeilijker geworden. Het niet kunnen vinden van de juiste kandidaat, kan zelfs schadelijk zijn voor toekomstige groei van de onderneming. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die willen (door)groeien maar hiervoor niet de geschikte medewerkers kunnen vinden en aannemen.”

Bouwsector beste graadmeter

Ondanks een afname van vijf procent ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn werkgevers in de bouw het meest positief van alle Nederlandse werkgevers (+11%). Brenninkmeijer: “Van oudsher is de bouw een van de beste graadmeters voor de gehele Nederlandse economie. Het is daarom geen verassing dat we de meest positieve werkgevers hier terugvinden. De afname van het optimisme in de bouw heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een explosieve groei van de vraag naar nieuwe woningen, wat leidt tot een tekort aan geschoolde medewerkers”.
In de transportsector en communicatie is de groei van het optimisme onder werkgevers het hoogst, de werkgelegenheidsverwachting stijgt in deze sectoren van +4% naar +10%. “Deze sectoren profiteren van de groeiende wereldeconomie en de rol die Nederland daarin speelt als doorvoerland.”

Positief Europa

Alle Europese landen, met uitzondering van Italië (-2%), blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. De verwachting groeit in België met twee procent naar +4%, Frankrijk noteert +5%, Duitsland +8%, Spanje +3% en het Verenigd Koninkrijk +4%. Werkgevers in de Verenigde Staten blijven onverminderd positief met een score van +18%.

Bron: ManpowerGroup

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Waarom wordt de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds niet ingevuld met zeer ervaren (hoogopgeleide) 50 plussers die thuis op de bank zitten? Bijscholen en inzetten deze groep.

Reageer