Meer kans op arbeidsongevallen, waarschuwen experts – let op aansprakelijkheid

0

Veiligheidsexperts waarschuwen dat de kans op ongevallen vooral in het MKB toeneemt. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid bij een ongeval? Wees als uitzendbureau in ieder geval alert op de inkoopvoorwaarden. 

Door een gebrek aan veiligheidsdeskundigen hebben vooral kleinere ondernemingen weinig inzicht in de gevaren die hun werknemers lopen. Dit leidt tot schending van de arboregels en levert een direct gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief aan alle werkgevers.

Aantal arbeidsongevallen stijgt

Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In 2022 kreeg de Arbeidsinspectie 3700 meldingen, zes procent meer dan het jaar daarvoor. Evenals vorige jaren waren industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer en opslag de meest risicovolle sectoren, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werken met zonnepanelen gaat hierbij aan kop. In ruim een jaar tijd vonden meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen, waarvan vijf met een dodelijke afloop, zo meldt de Arbeidsinspectie.

Verantwoordelijkheid

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor een ongeval? Draagt het uitzendbureau als formele werkgever of de inlener, waar het werk feitelijk plaatsvindt, de meeste verantwoordelijkheid? De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid, zo staat te lezen op de website van de Arbeidsinspectie. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid inlenende werkgever

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, moet het inlenende bedrijf deze over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen informeren. Bijvoorbeeld over de lichamelijke of psychische belasting, over het omgaan met gevaarlijke stoffen, of over de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het inlenende bedrijf is verplicht om het uitzendbureau vooraf de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico’s ten aanzien van de werkzaamheden van de uitzendkracht worden beschreven).

Verantwoordelijkheid uitzendbureau

Het is de plicht van het uitzendbureau om te zorgen dat de uitzendkracht de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf krijgt. Verder is het verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s op de werkplek.

Bij bedrijfsongeval: uitzendbureau én inlener aansprakelijk

Om uitzendkrachten te beschermen, zijn bij een bedrijfsongeval uitzendbureau én inlener hoofdelijk aansprakelijk. De uitzendkracht mag kiezen wie hij aansprakelijk stelt voor het gehele schadebedrag. In de praktijk wordt vaak gekeken welke werkgever invloed had op de uitvoering van de werkzaamheden. In de meeste gevallen is dat de inlener.

Inkoopvoorwaarden

Het gebeurt in de praktijk wel dat een opdrachtgever inkoopvoorwaarden oplegt waarin de aansprakelijkheid voor uitzendkrachten bij het uitzendbureau wordt gelegd, zelfs als het bureau daarin niets te verwijten valt. Wees daarop bedacht bij de onderhandelingen.

Het is verstandig om te werken met algemene voorwaarden waarin een ‘exonaratieclausule’ is opgenomen. Die komt erop neer dat het uitzendbureau niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die een uitzendkracht oploopt tijdens het werken bij een inlener. Dit risico is vaak meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de inlener.

 

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer