De premiepercentages zijn bekend: daling van de kostprijs

0

De premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. Goed nieuws: na een eerste vergelijking rekent expert Marcel Reijmers ons een daling van de kostprijs voor.

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag 2023 de premiepercentages voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen van het jaar daarop bekend gemaakt.

Eerder bleken de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) al te dalen. Voor sector 52 stijgt de WGA weliswaar van 2,40 naar 2,42% , maar de ZW-flex daalt van 4,73 naar 4,13%. Dat was al goed nieuws.

Op Prinsjesdag bleken ook de overige werkgeverspremies min of meer gelijk te blijven, zie de tabel hieronder. De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2024 opnieuw iets goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt van 6,68% naar 6,57%.

Let op: de premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn nog niet allemaal definitief. Dat zijn ze pas als de premies eind november in de Staatscourant worden gepubliceerd. De nieuwe minimumlonen worden naar verwachting half oktober bekend gemaakt.

Kostprijs

Na een eerste vergelijking tussen de kostprijs van juli 2023 en 2024 op basis van de standaardberekening van FlexKnowledge, komt daar een daling uit van 0,33% voor de kostprijsfactor van de normale uren in alle fases en contractvormen. Dat geldt ook voor de factor van het toeslagdeel van de structurele toeslagen. Overuren en vergoedingen worden in de standaardberekening 0,23% goedkoper.

2023-7 2024
Fase A/1+1 IA 1,7686 1,7627
Fase A/1+2 IIA 1,7860 1,7801
Fase B/3 1,7326 1,7267
Fase C/4 1,6683 1,6625

 

Voor deze berekening worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 4% netto werkgeverspremie voor StiPP, dat komt overeen met een uurloon van ongeveer € 15,50; de sectorale Whk, de AoF voor een grote werkgever, 4% verzuim tijdens dienstverband en 2,78% transitievergoeding. Voor de franchise, de ZW-Aanvullend en SFU zijn de getallen van 2023 gebruikt.

Of de kostprijsfactor voor alle uitzendkrachten daalt, is echter nog lang niet zeker, omdat de individuele premie Whk van de uitzendbureaus pas eind november wordt verstuurd door de Belastingdienst. En aangezien de Whk samen met het verzuim de belangrijkste variabele in de kostprijs is, kan dat per bureau dus voor grote verschillen zorgen.

Berekeningen

Wil je alvast een beeld krijgen van je eigen kostprijs voor 2024? Ga dan naar de website van FlexKnowledge en download daar (gratis) de eenvoudige tool voor de kostprijsberekening. Met dit Excel-document en enkele aannames over je eigen situatie kun je een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2024.

Als je er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig, kun je hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge

Lees ook: Analyse premies Werkhervattingskas 2024

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer