Ruimte voor aanpassen plan ontslagrecht

0

Vakbonden en werkgevers krijgen de ruimte om met alternatieven te komen voor de voorstellen van minister Kamp om het ontslagrecht te versoepelen. De minister heeft dat donderdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer.

Kamp gaat geen formele adviesaanvraag indienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar bonden en werkgevers, die in dit orgaan zitting hebben, krijgen alle kans om wijzigingen voor te stellen volgens hem. De minister verwacht ook dat de SER bij de kabinetsformatie zelf met suggesties komt.
 
Vooral CDA’er Eddy van Hijum wil dat de Kamer ,,open oor en oog” heeft voor de kritiek bij werkgevers en vooral vakbeweging op de plannen van Kamp. Die zijn gebaseerd op het Lenteakkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de val van het kabinet hebben gesloten.
 
Kern ervan is dat bedrijven makkelijker personeel moeten kunnen ontslaan, zonder toestemming vooraf van UWV of kantonrechter. De ontslagvergoeding moet worden beperkt tot maximaal een half jaarsalaris. Het geld dient gebruikt te worden voor scholing. Het idee hierachter is dat bedrijven eerder personeel in dienst nemen als ze er zonder veel rompslomp en goedkoop weer van af kunnen.
 
Van Hijum waarschuwde dat het loslaten van de ontslagtoets vooraf niet tot willekeur mag leiden. Ook andere partijen van het Lenteakkoord willen daar waarborgen voor. Kamp wil dat een werknemer die ontslagen wordt, eerst via een hoorprocedure in zijn bedrijf kan reageren. Volgens GroenLinks moet daarbij een onafhankelijke instantie worden betrokken, zodat de werknemer een eerlijke kans heeft. D66 drong aan op het inzetten van een bemiddelaar.
 
De Kamer wil ook dat Kamp rekening houdt met de positie van kleine bedrijven. Die moeten straks opdraaien voor de kosten van de eerste 6 maanden WW. Kleine ondernemingen kunnen die last niet dragen, vreest ondernemersorganisatie MKB-Nederland.
 
PvdA, SP, en PVV wijzen de voorstellen van Kamp vierkant af. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt voorspelde dat ze de verkiezingen niet zullen overleven. De vijf partijen van het Lentekkoord halen volgens peilingen geen meerderheid meer.
 
Kamp gaat zijn plan de komende maanden nader uitwerken. Eind dit jaar wil hij een wetsvoorstel indienen. Dat moet in 2014 ingaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer