Werkgeversaansprakelijkheid ook voor bij bedrijf werkzame zzp’ers

0

De werkgeversaansprakelijkheid voor schade die de werknemers oplopen tijdens het werk geldt – onder voorwaarden – ook voor bij het bedrijf werkzame zzp’ers.

Voorwaarden zijn een vergelijkbare positie met die van de eigen werknemers, gewone bedrijfswerkzaamheden en zeggenschap van de werkgever over de uitvoering van het werk.

De situatie

Een opdrachtnemer verricht als zelfstandige werkzaamheden voor de opdrachtgever. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden krijgt hij een arbeidsongeval waardoor hij schade lijdt. Hij stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn schade op grond van art. 7:658 lid 4 BW.

Kantonrechter bevoegd?

De opdrachtgever voert aan dat de kantonrechter niet bevoegd is, omdat het geen arbeidsrechtelijk geschil is. Het is geen kwestie tussen werknemer en werkgever. Maar de kantonrechter oordeelt dat art. 7:658 lid 4 BW ook van toepassing kan zijn op zelfstandigen. Omdat het een wat ongebruikelijke constructie is waarin het werk wordt uitgevoerd, wordt er in de rechtszaak, na instemming van de partijen, van uitgegaan dat er in ieder geval geen sprake is van een werknemerschap.

Aansprakelijkheid voor opdrachtnemers

Bedrijven kunnen, net als bij gewone werknemers, ook aansprakelijk zijn voor de schade die niet-werknemers oplopen tijdens het werk. Daarvoor is dan wel vereist dat de positie van die persoon vergelijkbaar is met die van de eigen werknemer en dat het werk behoort tot de normale bedrijfsuitoefening. Ook moet het bedrijf zeggenschap hebben over de wijze waarop de betrokkene de werkzaamheden uitvoert. De kantonrechter geeft een bewijsopdracht aan de zelfstandige om aan te tonen dat hij op dezelfde manier werkzaam is als de gewone werknemers. De zaak wordt aangehouden.

Bron:
LJN BP8948,
Kantonrechter Assen
Werkgeversaansprakelijkheid voor ingeleend personeel
Eerste aanleg, 22 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer