De 67-plusser is om meerdere redenen een aantrekkelijke doelgroep

0

Het aantal 67-plussers dat doorwerkt is verdubbeld in tien jaar tijd, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De bank ziet een rol weggelegd voor gespecialiseerde uitzendbureaus. Extra voordelig voor werkgevers: de regels voor het doorwerken na pensioen zijn sinds vorig jaar nog extra versoepeld. 

Het aantal 67-plussers dat doorwerkt is in de afgelopen tien jaar verdubbeld van 118 naar 236 duizend. ABN Amro verwacht dat de trend van werkende ouderen doorzet. Werkgevers zouden volgens de bank meer moeten inzetten op deze groep om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

“Aantrekkelijke werkzaamheden, flexibele werktijden en de mogelijkheid om in deeltijd door te werken, kunnen een deel van de pensioengerechtigden over de streep trekken”, vertelt Mario Bersem, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Ook kiezen zij er vaker voor als zzp’er te werken in de sector waar zij werkten; van alle werkzame 67-plussers is maar liefst 53 procent zelfstandige, onder wie veel zzp’ers”, 

Gespecialiseerde uitzendbureaus

“Er zijn nieuwe vormen van flexibiliteit nodig die tegemoetkomen aan de wensen van zowel gepensioneerden als werkgevers”, constateert Bersem. Hij wijst op gespecialiseerde uitzendbureaus die gepensioneerden naar werk bemiddelen. “Zij kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als flexibele schil of om specifieke opdrachten of werkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen deze ‘doorwerkers’ deels aan de vervangingsvraag voldoen die in de komende decennia door de vergrijzing alleen maar zal toenemen. Het arbeidspotentieel van gepensioneerden is aanzienlijk en neemt in de komende tien jaar elk jaar toe. Als je hierbij de ervaring en kennis van ouderen optelt, is het duidelijk waarom doorwerken ook een maatschappelijk belang dient.”

Een groeiende groep uitzendbureaus richt zich op doorwerkers na het pensioen. Enkele bekende namen zijn Action65plus, ErvarenJaren en Actief65plus. Sinds de overname van Nederlandse marktleider en sectorgenoot uitzendbureau 65plus is Nestor de grootste uitzender in de Benelux voor 50-plussers en gepensioneerden. Andere uitzenders, waaronder Randstad, bieden vacatures aan speciaal geschikt voor gepensioneerden.

Nieuwe regels

Naast een oplossing voor de personeelskrapte, zijn gepensioneerden ook goedkoper voor werkgevers.Voor deze groep hoeft minder belasting en premies te worden betaald. Werknemers dragen geen premies meer af voor WW, Ziektewet, WAO, WIA en AOW.

Nieuwe regels maken doorwerken na pensioen bovendien nog extra aantrekkelijk voor werkgevers.

  • De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is vanaf 1 juli 2023 verkort van dertien naar zes weken. Is sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 6 weken? Dan heeft de werknemer recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal zes weken. 
  • Het  opzegverbod bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers is per 1 juli 2023 teruggebracht naar zes weken.
  • De duur van de re-integratieverplichtingen is in 2023 teruggebracht naar zes weken. De re-integratieverplichtingen zijn bovendien soepeler: je hoeft voor een zieke AOW’er geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever (geen tweede spoor re-integratie) en geen plan van aanpak voor re-integratie op te (laten) stellen. Dit alles geldt overigens alleen als de ziekte begint na de AOW-leeftijd.
  • Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere bepalingen. Zo mag je de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder instemming van de werknemer of UWV of een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Mits de arbeidsverhouding bestond vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor de w
  • De ketenregeling voor tijdelijke contracten is langer: vier jaar in plaats van drie jaar. Ook mag je twee keer zoveel tijdelijke contracten sluiten: zes in plaats van drie.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer