Helft collega’s meldt zich niet ziek uit schuldgevoel

0

Maar liefst 46% van de werknemers zal zich niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur te stellen. Daarbij meldt 43% zich niet omdat hij of zij van mening is dat het werk niet kan worden overgenomen. Opvallend is dat met name vrouwen zich schuldiger voelen om zich ziek te melden dan mannen. Dit blijkt uit een onderzoek ”Het Ziekmeldgedrag onder Nederlandse Werknemers” in opdracht van Acture en uitgevoerd door Highberg, onder ruim 1.200 respondenten van 18 jaar en ouder. In de afgelopen maanden heeft 62% van de Nederlandse werknemers zich ziekgemeld, waarbij de helft van de ziekmeldingen slechts 1 tot 5 dagen duurde.

Maudie Derks, CEO van Acture Group: “Het is goed om te zien dat de meeste Nederlanders maar kort ziek zijn. De afgelopen wintermaanden hebben veel mensen wel eens een dagje moeten missen, maar gelukkig niet te lang. Zorgelijk is het dat mensen ziek naar het werk gaan uit angst om collega’s teleur te stellen of omdat ze denken onmisbaar te zijn. Hierbij is toch wel het devies ‘niemand is onmisbaar en anders heb je als werkgever een taak om dit te voorkomen’. Want als iemand ziek naar het werk gaat is het in feite het probleem alleen maar groter maken. De uitval die vervolgens volgt is veelal langer en dus kostbaarder. In de huidige krappe arbeidsmarkt kun je je dat niet permitteren. Reden om je niet ziek te melden uit angst om geen promotie te maken (14%) of om juist eerder ontslagen te worden (10%), zouden er nooit mogen zijn” aldus Derks.

Graag contact met leidinggevende

95% van de werknemers is bekend met het ziekmeldbeleid en 92% tevreden is over hoe dit wordt uitgevoerd. Werknemers waarderen het wanneer leidinggevenden snel na de ziekmelding contact opnemen en regelmatig vragen hoe het met de werknemer gaat. Waarbij zelfs een of twee maal per week als prettig wordt ervaren.

Vooral griep of koorts

Als werknemers zich zouden ziekmelden, is dat in 88% van de gevallen omdat er sprake is van een griepje of koorts. Opvallend is dat dit met 69% wordt gevolgd door burn-out klachten. Naarmate de leeftijd toeneemt, nemen de klachten toe aan gebreken aan het ‘bewegingsapparaat’ zoals de rug en de nek. En heel soms meldt een werknemer zich ziek vanwege een studiedag van de kinderen.

8 op 10 vrouwen werkt door met menstruatieklachten

Verder blijkt uit het onderzoek dat van de groep vrouwen die hinderlijke klachten heeft vanwege de menstruatie, maar liefst 83% gewoon doorwerkt. De meningen omtrent de invoer van een menstruatieverlof zijn evenwichtig verdeeld (45% wel versus 43% niet). Bij de 12% twijfelaars van een dergelijk verlof bestaat de angst dat er misbruik van deze regeling zal worden gemaakt. Een gedeelte is van mening dat dit niet wettelijk moet worden geregeld, maar een op een met de werkgever.

Rouwen leidt tot uitval

Meer dan een vijfde van de werknemers die de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met het verlies van een naaste neemt naast de met de werkgever afgesproken verlofdagen ongeveer een zestal vrije dagen op om het verlies verder te verwerken. Hoewel zij zich gesteund voelen door hun leidinggevenden (78%) kan het verlies van een naaste leiden tot uitval. Bij rouwklachten zouden meer vrouwen (57%) dan mannen (46%) zich melden.

Wat verder blijkt uit het onderzoek:

  • 7% van de werknemers heeft zich wel eens ziekgemeld terwijl ze eigenlijk niet ziek waren.
  • Wanneer werknemers zich ziekmelden als ze niet ziek waren, was dat voornamelijk (58%) omdat ze rust nodig hadden.
  • 60% spreekt hun collega’s aan die ziek zijn, vooral omdat zij dit slecht voor hun gezondheid vinden.
  • 8% van de vrouwen meldt zich ziek vanwege overgangsklachten.
  • 84% van de werknemers is in gesprek geweest met hun leidinggevende naar aanleiding van hun ziekmelding.

Rapport_Acture_Onderzoek_Ziekmeldgedrag.pdf

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer