Nederland steeds vaker tweede keus voor arbeids- en kennismigranten

0

Op de internationale arbeidsmarkt wordt Nederland snel minder aantrekkelijk. Van alle potentiële Europese arbeids- en kennismigranten neemt 92% ons land níet mee in haar overweging. Nederland is zelden top-of-mind, en steeds vaker tweede keus, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

Voor Nederlandse werkgevers is er nog voldoende arbeidspotentieel in Europa om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Bijna 1,6 miljoen Europeanen geven aan best in Nederland te willen wonen en werken, van wie zelfs 74% in het door werkgevers zeer gewilde blue collar-profiel. Meer dan de helft (53%) van het aanbod zegt meer dan 10 jaar in Nederland te willen blijven en vormt daarmee een potentieel duurzaam aanbod van kennis- en arbeidsmigranten.

Nederland geen eerste keus

Tegelijkertijd is Nederland steeds vaker geen eerste keus, is de concurrentie groot, is er druk op de kwaliteit van het aanbod en geven ook 766.000 Nederlanders aan Nederland te willen verlaten om elders in Europa te werken. Dit blijkt het Europese onderzoek dat Intelligence Group continu doet (sinds 2007) naar internationale drijfveren van onder meer de Europese beroepsbevolking, uit een steekproef van meer dan 250.000 personen in 2022-2023

Polen meest positief over Nederland

Polen zijn de grootste talentpool voor Nederland. Van alle Europeanen, zijn Polen relatief gezien ook nog ‘het meest positief’ over Nederland. 18 Procent heeft een voorkeur voor Nederland, wat overeenkomt met een totaal van 274.000 personen. Dat lijkt misschien veel, maar onder dezelfde groep Polen die internationaal wil werken, geniet Duitsland een voorkeur van 45% en Engeland van 22% Nederland staat niet eens in de top-3 van voorkeurslanden van Polen, terwijl het wel het meest kansrijke wervingsgebied voor Nederland is.

24 miljoen Europeanen willen internationaal werken

Binnen Europa is er een groep van ruim 24 miljoen personen die internationaal wil werken. Ruim 8% van hen heeft ook interesse om te wonen en te werken in Nederland. Anders gezegd, 92% van het Europees mobiel arbeidspotentieel neemt Nederland níet op in haar ‘short-list’. En als Nederland op de shortlist staat, geniet zij veelal niet de voorkeur en heeft het concurrentie van veel andere landen.

Top-5 grootste talentpools voor Nederland (incl. % blue collar workers)

 

Ondanks dat er op papier dus nog voldoende Europees arbeidsaanbod is dat aangeeft in Nederland te willen werken – inclusief bijna 1,2 miljoen Europese blue collar workers – is de realiteit momenteel anders. Nederland behoort niet tot de ‘most preferred countries’ om in te gaan werken, wat direct gevolgen heeft voor het daadwerkelijke aanbod en vooral ook: de kwaliteit van het aanbod. Het is met andere woorden zeer aannemelijk dat Nederlandse werkgevers niet kunnen kiezen uit het beste Europese arbeidsaanbod. Daarvoor is Nederland te vaak tweede keus.

Onaantrekkelijke visie op arbeidsmigratie

Nederland is steeds minder aantrekkelijk voor kennis- en arbeidsmigranten binnen Europa. Dit komt mede door de onaantrekkelijke Nederlandse visie op arbeidsmigratie. Daarnaast geven 766.000 Nederlanders zelf aan open te staan om elders in Europa te willen gaan werken en wonen. Het numerieke surplus is nog wel positief op gebied van migratie: meer mensen overwegen naar Nederland te komen dan dat er weg willen. Maar kwalitatief en qua productiviteit kost deze braindrain en het verlies van gekwalificeerde arbeid die onder andere de Nederlandse taal machtig is en huisvesting heeft, de economie meer geld.

‘Verlies aan talent dreigt’

“In alle jaren dat ik onderzoek doe naar de aantrekkelijkheid van Nederland op de internationale arbeidsmarkt heeft de vlag er nog niet zo slecht bij gehangen. En dan is het Wilders-effect nog niet meegenomen, maar die impact zal groter zijn dan de impact van Fortuyn ruim 20 jaar geleden”, aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group. “Het zijn steden en regio’s zoals Amsterdam en de Brainport Eindhoven, en bedrijven als ASML en Booking.com die Nederland internationaal nog enigszins kleur kunnen geven. De politiek, huizenmarkt, malafide uitzenders en de steeds groter wordende intolerantie doen het imago van Nederland al decennia veel schade aan. In zoverre heeft ons land niet veel krediet meer op de Europese arbeidsmarkt en dreigt eerder het verlies van talent dan dat genoeg talent naar Nederland wil komen.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer