Subsidie voor werkgevers die statushouders in dienst hebben

0

Vanaf 2024 kunnen werkgevers subsidie krijgen, zodat ze statushouders beter kunnen begeleiden op de werkvloer.

Minister Van Gennip (SZW) heeft dit bekend gemaakt in een kamerbrief. Voor deze regeling is in de periode 2024 tot en met 2026 een budget van €10,5 miljoen beschikbaar. Deze subsidie was al goedgekeurd voor de val van het kabinet.

Werkgevers kunnen geld krijgen om hun werknemers te begeleiden, zowel bij het werk als in de omgang met collega’s. Die extra begeleiding is vaak nodig, omdat het werkgevers vaak ontbreekt aan capaciteit en kennis van de culturen, zo schrijft de minister. Het uitwerken van de regeling vindt plaats in overleg met werkgevers- en brancheorganisaties.

Meer statushouders aan het werk

De regeling is onderdeel van een pakket aan maatregelen om meer statushouders naar betaald werk te leiden. Hoewel er ten opzichte van vorige jaar iets meer statushouders aan het werk zijn, is nog altijd de helft afhankelijk van de bijstand. Hun arbeidsmarktpositie is bovendien zwak, zo schrijft de minister. Zij werken vaak in deeltijd op een tijdelijk contract in laagbetaalde banen.

Voor de periode 2023-2026 stellen de ministers van SZW en armoedebeleid samen €37,75 miljoen beschikbaar. Naast de subsidieregeling voor werkgevers is ongeveer €15 miljoen gereserveerd voor startbanen. Daarnaast gaat er in dezelfde periode €17,5 miljoen naar de arbeidsmarktregio’s, bedoeld voor onder meer ‘regionale verbinders,’ die goede aanpakken voor statushouders binnen en tussen arbeidsmarktregio’s met elkaar verbinden. Ook is er geld gemaakt voor taallessen. Statushouders kunnen al in de opvang beginnen met taallessen.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer