Als een konijn in de koplampen

0

Frank van Gool (OTTO Workforce) roept in zijn column voor Flexmarkt flexondernemers op om zich te laten horen. Niet afwachten wat er in Den Haag besloten wordt ten aanzien van arbeidsmigratie, maar het belang van goed gereguleerde arbeidsmigratie benadrukken. 

De samenleving staat over het algemeen kritisch tegenover migratie, terwijl migratie onvermijdelijk is en een zekere mate van arbeidsmigratie noodzakelijk is voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit negatieve sentiment wordt versterkt door de problemen op het gebied van arbeidsmigratie. Terecht dat dit een groot thema was tijdens de verkiezingen, terecht dat dit een belangrijk dossier is tijdens de formatie. Maar onterecht dat wij, als direct betrokkenen en belanghebbenden, als een konijn in de koplampen blijven staren en lijdzaam afwachten wat er uit de Haagse hoge hoed wordt getoverd. Mijn oproep aan iedereen is dan ook: laat je horen!

‘Nederland kan niet zonder arbeidsmigratie’

Scheidend ASML-ceo Peter Wennink mengde zich eind januari in het debat. Hij sprak ferme taal over het belang van arbeidsmigratie in ons land. Nederland kan niet zonder arbeidsmigratie en zal competitief moeten zijn om ook in de toekomst voor arbeidsmigranten aantrekkelijk te blijven. Deze ‘war for talent’ is een mondiale concurrentiestrijd, en als we die verliezen in Nederland en in de EU, dan gaat er veel van onze huidige innovatiekracht verloren. Als Nederland niet meer aantrekkelijk is voor kennismigranten, zo stelde Wennink, dan is ASML genoodzaakt om buiten ons land uit te breiden.

Het demissionaire kabinet reageerde vrijwel onmiddellijk. Samen met de regio Eindhoven wordt een forse impuls gegeven aan huisvesting en innovatie in de Brainportregio.

Wenkend perspectief

Onlangs sprak Wennink voor een groot gezelschap van bezorgde betrokkenen: werkgevers, onderzoekers, adviseurs, werkgevers- en werknemersorganisaties en wetenschappers. Nederland, zei hij, moet een verantwoordelijke samenleving zijn die zorgt voor de fatsoenlijke behandeling van arbeidsmigranten. Met uiteraard faire beloning en goede huisvesting, maar ook toegang tot onderwijs en medische verzorging. De aanwezigen waren het roerend eens met dit wenkend perspectief. Maar daar bleef het niet bij. Vrijwel eenstemmig werd er geconstateerd dat er nu écht iets moet gebeuren en dat we niet moeten afwachten waar Den Haag mee komt. We moeten ons laten horen.

Uitleners en inleners moeten samen optrekken

Niet alleen uitzendorganisaties zouden moeten wijzen op het belang van arbeidsmigratie en moeten pleiten voor het uitbannen van misstanden, maar ook grote inleners moeten zich roeren. In gesprek gaan met elkaar, met de vakbonden (er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt) en met de politiek. Voorbeelden aandragen, belangen schetsen, zorgen uiten, voorstellen doen. Niet afwachten, maar je uitspreken, het gesprek aangaan en duidelijk maken waar je voor staat. Peter Wennink heeft laten zien dat het werkt.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer