AWVN: ‘Minder arbeidsmigranten geen optie’

0

Werkgeversvereniging AWVN komt met een oproep om genuanceerd naar arbeidsmigratie te kijken. Aan de formatietafel wordt nu kritisch naar (arbeids)migratie gekeken. De AWVN benadrukt het grote belang van arbeidsmigratie voor Nederland en roept op tot het op waarde schatten ervan.

De AWVN stelt in een nieuwe publicatie dat “een Nederlandse maatschappij en economie zonder arbeidsmigratie ondenkbaar is.” De arbeidsmarktkrapte zal nog verder toenemen en maatschappelijke opgaven komen in de knel.

Negatief sentiment

De AWVN erkent dat er een negatief sentiment rondom arbeidsmigratie hangt. Dit wordt in de hand gewerkt door misstanden waarover regelmatig gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook huisvesting van arbeidsmigranten zorgt vaak voor felle discussies. En natuurlijk helpt de negatieve beeldvorming rondom migratie sowieso niet mee.

Arbeids- en kennismigranten

Jaarlijks zijn er een kleine miljoen arbeidsmigranten actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij zijn vooral afkomstig uit de EU. Arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in de land- en tuinbouw, de groothandel, de voedselverwerkende industrie en de transport en logistiek.

Daarnaast komen er jaarlijks enkele tienduizenden, met name kennismigranten, uit landen buiten de EU, naar Nederland. Deze – vooral – wetenschappers, hooggeschoolde technici en ICT’ers vervullen vacatures waarvoor in Nederland niemand (meer) te vinden is. Zij zijn belangrijk voor het draaiende houden van de Nederlandse kenniseconomie.

Minder arbeidsmigranten geen optie

Kortom, zo stelt de AWVN, arbeidsmigratie is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Zonder de inzet van arbeidsmigranten zouden er nog veel meer openstaande vacatures zijn. Als bedrijven geen of veel minder arbeidsmigranten kunnen inzetten en zij daardoor stoppen of uit Nederland verdwijnen, heeft dat ook gevolgen voor andere bedrijven die daar in een regio of keten mee verbonden zijn. Verder gaat de Nederlandse beroepsbevolking als gevolg van vergrijzing krimpen. Arbeidsmigranten zouden die krimp op kunnen vangen, zodat essentiële sectoren als zorg en onderwijs blijven draaien.

Minder arbeidsmigranten is dus gewoon geen optie, besluit de AWVN.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer