Groei flexschil verschilt per beroep

0

In de afgelopen tien jaar groeide het aandeel van de flexibele schil (tijdelijk contract, uitzendkracht, payrolling en zzp’ers) in de totale werkzame beroepsbevolking van 24% in 2005 naar 34% in 2015. Er zijn echter grote verschillen in flexibilisering tussen beroepen.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Flexibilisering niet versneld
DNB stelt echter ook dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt sinds de kredietcrisis niet is versneld. De gemiddelde jaarlijkse groei van het aandeel van de flexibele schil nam sinds de crisis af van 4% vòòr 2009 tot 3,2% vanaf 2009.

Verschillen per beroep
De flexibilsering treft volgens DNB vrijwel alle beroepen, maar lang niet in dezelfde mate.
De 5 beroepen met de grootste mate van flexibilisering in de afgelopen 10 jaar zijn:

  1. Sportinstructeur
  2. Bouwarbeiders
  3. Leidster kinderdagopvang en onderwijsassistenten
  4. Winkeliers
  5. Hulpkrachten transport en logistiek

Laag- vs. hoogopgeleiden

Er is zowel sprake van flexibilisering aan de onderkant van de arbeidsmarkt als onder beroepen voor hoogopgeleiden (minimaal HBO-niveau). De mate van flexibilisering neemt overigens toe naarmate het beroepsniveau daalt; de verschuiving van vast naar flex is het grootst bij ongeschoold werk.
En onder hoogopgeleiden zijn is het aandeel flexibele contracten even sterk gegroeid als het aandeel zzp’ers.

Werkgelegenheid
Flexibilisering betekent niet altijd dat sprake is van een daling van het absolute aantal werknemers met een vast contract. In totaal nam de werkgelegenheid op hoog beroepsniveau in de afgelopen 10 jaar met ruim 550.000 personen toe. Ook op elementair niveau (ongeschoold werk) is de werkgelegenheid gegroeid, zij het in mindere mate. Op laag en middelbaar beroepsniveau is de werkgelegenheid per saldo afgenomen; de groei van de flexibele schil blijft daar achter bij de krimp van werknemers met een vast dienstverband.


Bron: DNBulletin


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer