Hays biedt goedgekeurde modelovereenkomst

0

Recruitmentorganisatie Hays heeft goedkeuring van de Belastingdienst ontvangen voor de door haar ontwikkelde modelovereenkomst voor het inhuren van zpp’ers.

Het doel van de overeenkomst is om opdrachtgevers te ontzorgen en ZZP’ers een betere juridische basis te geven bij het aannemen en uitvoeren van werk. Inmiddels zijn de eerste Hays-modelovereenkomsten gebruikt bij de inzet van ZZP’ers. De komende maanden vindt verdere uitrol plaats in de diverse sectoren waar de recruitmentorganisatie actief is.

Goedgekeurde modelovereenkomst
Sinds de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie – de Wet DBA – op 1 mei van dit jaar van kracht werd, zijn ruim 4.000 de modelovereenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. Daarvan zijn er enkele honderden goedgekeurd. Het werken met een goedgekeurde modelovereenkomst biedt de zekerheid aan inleners en ZZP’ers dat de opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ wordt uitgevoerd, mits in de praktijk ook aan de gemaakte afspraken wordt voldaan.

‘Ontzorgen opdrachtgevers’
Robert Van Veggel, managing director Hays Nederland: ‘De discussie rond modelovereenkomsten spitst zich tot op heden veel te veel toe op de fiscale aspecten van de inzet. Er zijn echter nog veel meer thema’s waar je als inlener heldere afspraken over wil maken met externen die je inhuurt en waarover ook de ZZP’er zelf graag duidelijkheid wil hebben. Denk aan geheimhouding, het omgaan met intellectueel eigendom, maar ook praktische zaken als werktijden of de wijze van factureren. In onze  modelovereenkomst zijn dergelijke afspraken al wél opgenomen zodat er een praktisch bruikbaar model ligt. Hiermee ontzorgen wij opdrachtgevers zodat zij zich volledig kunnen richten op het selecteren van de beste man of vrouw voor de opdracht.’

Bron: Hays


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer