Kabinet bouwt crisismaatregelen in 2011 af

0

Door het sneller dan verwachte economische herstel na de kredietcrisis, kan het kabinet volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ‘op een verantwoorde manier’ crisismaatregelen afbouwen.

Kamp wees er in een brief aan de Tweede Kamer op dat de werkloosheid afneemt en dat het aantal banen toeneemt. Op langere termijn ontstaat volgens hem door de vergrijzing juist een krappe arbeidsmarkt. Dat kan schadelijk zijn voor de economie, omdat ondernemers in hun ontwikkeling worden geremd als ze onvoldoende geschikt personeel kunnen vinden. Het kabinet wil in 2011 maatregelen nemen om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en het ondernemers makkelijker te maken.

Tijdelijke maatregelen die het vorige kabinet wegens de crisis trof voor de arbeidsmarkt, zoals deeltijd-WW en de mobiliteitscentra, worden afgebouwd in 2011. Wel loopt de aanpak van de jeugdwerkloosheid nog tot en met volgend jaar door.

De werkwijze van de dertig mobiliteitscentra, waarin onder meer uitkeringsinstituut UWV, gemeenten, onderwijsinstituten en werkgevers regionaal samenwerken, worden wegens succes tot alledaagse praktijk gemaakt op alle werkpleinen van het UWV. Het idee is dat overtollige werknemers beter aan een andere baan geholpen kunnen worden nog voor ze daadwerkelijk ontslagen zijn.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer