Sterke daling werkloosheid onder vrouwen

0

Tussen november 2007 en januari 2008 waren 308 duizennd Nederlanders
werkloos. Bij vrouwen is de daling van de werkloosheid groter dan bij mannen.
Wel zijn er nog steeds meer vrouwen werkloos.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS . De werkloosheid komt overeen met 4,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,0 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde erkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar gemiddeld met ongeveer 7 duizend per maand.
Werkloosheid nu sterker gedaald bij vrouwen
In de periode november 2007-januari 2008 was het aantal werklozen 66 duizend lager dan een jaar eerder. Onder vrouwen daalde de werkloosheid met 40 duizend en onder mannen met 26 duizend. De werkloosheid onder mannen neemt al sinds begin 2005 af. Bij de vrouwen zette de daling van de werkloosheid ongeveer een jaar later in en was de daling op jaarbasis tot voor kort ook kleiner.
 
Sinds enkele maanden is echter de afname van de werkloosheid bij de vrouwen groter dan bij de mannen. In beide groepen was de werkloosheid het laagst bij de 25-44-jarigen. Onder mannen in deze leeftijdscategorie bedroeg de werkloosheid nog maar 1,9 procent en bij de vrouwen 4,6 procent. Het is meer dan zes jaar geleden dat het percentage bij de mannen zo laag was.
Daling afgelopen halfjaar gestaag
Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de periode november 2007-januari 2008 uit op 313 duizend personen, duizend minder dan in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid gemiddeld met ongeveer 7 duizend per maand afgenomen.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer