Sterke opleving in vacatures bij uitzend- en bemiddelingsbureaus

0

Hoewel de uitzend- en bemiddelingsbureaus de grootste klappen op de arbeidsmarkt moeten opvangen, is het aantal nieuwe vacatures in die sector recent weer gestegen.

Dat blijkt uit de wekelijkse update van de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland van Intelligence Group en Jobdigger. Hierin zijn de meeste effecten (tot en met 26 april jl.) van de coronacrisis op de arbeidsmarkt te zien.

Meer vacatures uitzendbureaus

Hieruit blijkt dat sinds de coronacrisis het aantal vacatures gemiddeld met 25% is gedaald. Sinds de crisis is de daling in nieuwe vacatures bij werkgevers twee keer zo groot als bij bemiddelingsbureaus, -35% om -18%. Daarbij valt op dat in week 17 (tot en met 26 april) uitzend- en bemiddelingsbureau een sterke opleving hebben gehad in het aantal vacatures (+17%) ten opzichte van de week daarvoor.

Bron: Intelligence Group

Verlies aan vacatures

Uit data van Intelligence Group en Jobdigger blijkt in 79% (910) van de onderzochte sectoren was sprake van krimp in het aantal vacatures sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. In 39% daarvan was de krimp in vacatures zelfs 50% of meer. Daarbij krijgt de uitzendbranche de grootste klappen. De Intelligence Group schat het verlies aan vacatures sinds de coronamaatregelen op bijna 56.000. Daarvan is het geschatte verlies aan nieuwe vacatures in de sector arbeidsbemiddeling en uitzendbranche 24.000 (43% van het totaal).

Dat lijk een bevestiging van de eerdere conclusie die Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group, gaf dat de uitzendbureaus het ‘stootkussen van de arbeidsmarkt’ vormen.

Twee andere opvallende conclusies die de Intelligence Group trekt:

  1. Ruim de helft van de studenten en scholieren (53%) en een op de drie (35%) van de jongeren onder de 30 jaar maakt op dit moment minder betaalde uren dan voor de coronacrisis. Voor de Nederlandse beroepsbevolking ligt dit percentage op 20%.
    (Dat jongeren (met bijbanen) de hardste klappen krijgen op de arbeidsmarkt komt volgens Intelligence Group doordat veel jongeren werken in sectoren die hard worden geraakt, zoals de horeca en detailhandel én het feit dat er relatief veel jonge mensen werken in tijdelijke en flexcontracten.)
  2. Sinds de coronacrisis is het aantal mensen dat vreest voor zijn baan bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal; ruim 14% van de beroepsbevolking zegt bang te zien om in de komende 12 maanden zijn of haar baan te verliezen.

UWV: 20% minder vacatures

Recente cijfers van het UWV bevestigen de daling in online vacatures. Volgens het UWV is het aantal openstaande online vacatures (op werk.nl) met 20% afgenomen sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit de recente weekupdate Arbeidsmarkteffecten coronacrisis. In en rondom Amsterdam is de daling van het aantal online vacatures het sterkst.
Het aantal vacatures nam vooral af in de dienstverlening (waaronder horeca en facilitaire dienstverlening) (-41%), commerciële beroepen (-32%), administratieve beroepen (-30%), transport en logistiek (-29%)  en creatieve en taalkundige beroepen (-26%). De vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn nam licht toe (+2%) en ook voor agrarische beroepen nam het aantal openstaande online vacatures toe (+5%).

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer