Uitzendmarkt zorgt voor groei banen en export voor groei economie

0

Het economisch herstel in Nederland zet door, vooral dankzij de sterke groei van de export. De uitzendmarkt zorgt voor groei van het aantal banen.

"Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat er geen enkele aanwijzing is voor een ‘doubledip-recessie", zei econoom Symon Algera van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS maakte vrijdag bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,1 procent is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Vergeleken met het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,9 procent.

Verder is er volgens het CBS in het tweede kwartaal sprake van een licht herstel van de arbeidsmarkt. Het aantal banen is met 17.000 toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. "Dat is de eerste banengroei sinds vijf kwartalen", weet Algera. "Vooral de uitzendbranche herstelt."

Het aantrekken van de arbeidsmarkt is belangrijk voor verdere economische groei. "Meer mensen gaan werken en dat betekent meer lonen. Daardoor nemen de consumptieve bestedingen toe en dat is goed voor de economie", aldus Algera.

De export blijft de motor achter het economisch herstel. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was het tweede kwartaal 12 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei betreft zowel de uitvoer van Nederlands producten als de wederuitvoer. Vooral de buitenlandse vraag naar producten van de chemische, metaal- en elektrotechnische industrie was fors hoger.

Volgens Algera is vooral de wederuitvoer toegenomen in het tweede kwartaal. "Dat heeft te maken met de stijging van de wereldhandel. Met name China maakt een forse economische groei door." Nederland profiteert daar indirect van, aldus Algera. "Veel goederen worden via Nederland geëxporteerd naar andere landen. De groothandel en de transportsector hebben hiervan geprofiteerd."

Duitsland blijft echter de belangrijkste handelspartner. "De positieve groeicijfers van de Duitse economie zijn dan ook gunstig voor Nederland", weet Algera.

Het Duitse federale statistiekbureau Destatis maakte vrijdag bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal het sterkst is gegroeid sinds de Duitse hereniging in 1990. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 4,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal groeide de Duitse economie met 2,2 procent. De grootste economie van Europa profiteerde vooral van een sterke export en van toegenomen investeringen door het bedrijfsleven.

In Nederland daalden de investeringen juist. In het tweede kwartaal van dit jaar werd er 4,8 procent minder geïnvesteerd dan in dezelfde periode in 2009. "Vooral de bouw werd getroffen. Investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouw zijn dan ook fors gedaald", aldus Algera. Toch is het beeld minder negatief dan in het voorgaande kwartaal. De investeringen in computers, het bedrijfswagenpark en machines namen toe.

De consument is over het algemeen nog erg terughoudend. De bestedingen van huishoudens stegen in het tweede kwartaal weliswaar met 0,7 procent, maar de groei is volledig toe te schrijven aan het toegenomen gasverbruik vanwege het koude weer en de aankoop van nieuwe auto’s. "Zonder deze factoren was er geen groei geweest", zei Algera.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer