Aanpak illegale arbeid blijkt effectief

0

Het boetebeleid van de Arbeidsinspectie blijkt een effectievere manier om de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door werkgevers te bevorderen dan via het strafrecht.

Vanaf 2005 heeft de Arbeidsinspectie de mogelijkheid om werkgevers die gebruik maken van illegale werknemers direct, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie, een boete op te leggen.

Sinds 2005 is het aantal controles dat leidt tot boetes gedaald van 26 procent in 2005 naar 17 procent in 2009. Verder is het aandeel hercontroles waarbij een overtreding wordt geconstateerd sinds 2003 gedaald van 35 procent in 2003 naar18 procent in 2008.

De afhandeling van de boete door de Arbeidsinspectie gaat sneller dan afhandeling via het strafrecht en door de standaard boetehoogtes en duidelijke procedures is het voor werkgevers vooraf bekend wat de gevolgen van een overtreding zijn. Dit schrikt werkgevers af. Ook zijn er minder werkgevers die voor een tweede maal een overtreding begaan.

Dit staat in de evaluatie van de Wav die Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer