Nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf

0

De partijen bij de cao voor het verzekeringsbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. De contractsperiode loopt van 1 december 2009 tot en met 31 mei 2011.

De op 28 februari 2010 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2010 structureel verhoogd met 0,9 procent. De op 31 januari 2011 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 februari 2011 structureel verhoogd met 0,5 procent.

De cao geldt voor circa 17.000 werknemers in de verzekeringssector. In deze sector zijn ca 51.000 mensen werkzaam. Verschillende, met name grote financiële instellingen hebben een eigen bedrijfs-cao.

Er zijn afspraken gemaakt over het in lijn brengen van de cao met de wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Dit houdt onder meer in dat vakantie en arbeidsduur niet meer afhankelijk zijn van leeftijd. Met de vakorganisaties zijn overgangsmaatregelen afgesproken.

Om de inzetbaarheid van werknemers verder te vergroten, zijn ook afspraken gemaakt over loopbaanchecks en ervaringscertificaten. Daarnaast wordt extra ruimte geboden om beter in te spelen op het spitsuur van het leven en het vervullen van zorgtaken.

Het succesvolle project ‘Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid’ is verlengd. In dit kader is tevens een werkervaringsproject overeengekomen voor Wajong’ers.

Er is afgesproken een studie te doen naar de indexering van de pensioenen. Verder zal een studie worden gedaan naar de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van de pensioenregeling.

Partijen leggen het behaalde onderhandelingsresultaat volgende week ter goedkeuring voor aan hun leden.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer